Udruga S.O.S. Virovitica dana 3. kolovoza 2021. god. održala je edukacija na temu „Pojavnost nasilja u starijoj životnoj dobi, prepoznavanje, prijavljivanje i mogućnosti dobivanja pomoći podrške i zaštite“.

Udruga S.O.S Virovitica 2018. god. u sklopu projekta „65+ pojavnost nasilja u starijoj dobi“ provela je istraživanje na razini 5 županija istočne hrvatske (Brodsko-posavska, Požeško-slavonska, Osječko-baranjska, Virovitičko podravska i Vukovarsko-srijemska) na uzorku od 698 osoba starijih od 65 godina. Rezultati istraživanja ukazuju da je najviše osoba starije životne dobi doživjelo neku vrstu nasilja poput: fizičkog, materijalnog, psihičkog i seksualnog nasilja te zanemarivanja u pružanju pomoći oko njihovih osnovnih životnih potreba. Više od polovice ispitanika potvrdilo je da poznaje osobe koje su bile izložene nasilju u svojoj obitelji, dok je njih 73,8% navelo da bi bilo spremno prijaviti nasilje. Također, počinitelji nasilja nad starijim osobama su češće bile osobe muškog spola.

Potrebno je napomenuti da posljedice nasilja nad starijim osobama mogu dovesti do ozbiljnih oštećenja, ionako već narušenog fizičkog i mentalnog zdravlja, do gubitka i ono malo materijalne sigurnosti koju im omogućuje mirovina pa sve do smrti. Uz to žrtve rijetko prijavljuju nasilje jer se osjećaju nemoćno, posramljeno ili strahuju od mogućih posljedica nakon prijave nasilja.

Cilj navedene edukacije bio je upoznati korisnike i korisnice Dnevnog boravka Crvenog križa o vrstama nasilja i njegovim posljedicama te mogućnostima prijavljivanja i dobivanja pomoći, podrške i zaštite te o pravima koja su zajamčena svakoj osobi određenim Zakonom.

 

 

*Edukacija održana u sklopu projekta „Mobilnost za samostalnost“ kojeg provodi Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica.