dsc_3748U srednjoj školi Stjepana Sulimanca održana su dva modula edukacije za učenike/ce na temu volonterstvo. Edukacija je održana 24.11.2016. i 01.12.2016. godine.

dsc_3785U srednjoj školi Stjepana Sulimanca održana su dva modula edukacije za učenike/ce na temu volonterstvo. Edukacija je održana 24.11.2016. i 01.12.2016. godine.

Na radionicama je sudjelovalo 15 učenika/ca sa svojom razrednicom. Prvi modul edukacije odnosio se na volonterstvo,  a kroz teorijska izlaganja i praktične igre učenici/ce su dobili osnovne informacije o volonterstvu, tko sve može biti volonter i na koji način, koji pravni okvir regulira volonterstvo u RH te koja su prava i obveze volontera.

U drugom modulu pažnja je posvećena razvoju određenih vještina koje su potrebne, kako za volontiranje, tako i za svakodnevni život. Obrađene su teme komunikacijskih vještina te razbijanja stereotipa i predrasuda te smanjenje diskriminacije.

Učenici/e su na kraju svakog modula ispunjavali/e evaluacijske upitnike koji su pokazali kako je učenicima/ama ova edukacija bila iznimno korisna te su zadovoljni prezentiranim sadržajima i načinima rada. Također su iskazali želju za slične aktivnosti u budućnosti.

Na kraju edukacije učenicima/ama su podijeljene potvrde i uspješnom završetku ciklusa edukacije.