Dana 19.10.2020.godine u Velikoj vijećnici Virovitičko-podravske županije s početkom u 11:30 sati uz pridržavanje svih epidemioloških mjera održana je jednodnevna edukacija pod nazivom  „Direktan rad s žrtvama, uloga pojedinih institucija i obveze sukladno Protokolu o postupanju u slučaju seksualnog nasilja”. Edukacija je održana u  sklopu projekta “Reci NE  nasilju“ te je bila namijenjena predstavnicima institucija koji rade sa žrtvama nasilja i predstavnicima županijskog tima za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji .

Edukaciju su održale predstavnice Ženske sobe – Centar za žrtve seksualnog nasilja iz Zagreba, dr.sc. Maja Mamula, psihologinja i koordinatorica Ženske sobe i Anamaria Droždan – Kranjčec, mag. Iur. voditeljica pravnog tima Ženske sobe.

Edukaciju je započela Maja Mamula sa temom „Važnost ranog prepoznavanja seksualnog nasilja i pristup u radu sa žrtvama“ gdje je predstavila rad i važnost djelovanja Ženske sobe, definiciju, oblike te specifičnosti seksualnog nasilja, njegovu rasprostranjenost, posljedice te na samom kraju promjenu paradigme kada se radi o seksualnom nasilju.

U drugom dijelu edukacije sa temom „Važnost međusektorske suradnje u radu sa žrtvama seksualnog nasilja“ Anamaria Droždan – Kranjčec govorila je o važnosti međuresorne suradnje institucija koje rade sa žrtvama bilo kojeg oblika nasilja kao i o Protokolu o postupanju u slučaju seksualnog nasilja te o provedbi i važnosti pojedinačne procjene žrtava u praksi tijela koja su nadležna za njegovu provedbu.

Cilj održavanja ove edukacije bio  je otvaranje tema važnosti međusektorske suradnje u radu sa osobama koje su pretrpjele bilo koji oblik nasilja, bitnost komunikacije te zajedničko pronalaženje rješenja za uočene probleme.