Virovitica, 23.03.2018. – Udruga S.O.S. Virovitica u partnerstvu sa Filozofskim fakultetom iz Osijeka organizirala je u prostorijama Centra za socijalnu skrb Virovitica edukaciju za anketare u sklopu projekta ”65+”. Edukaciju je održala doc.dr.sc. Jasmina Tomašić Humer koja je govorila o projektu te uputama za ispunjavanje ankete kojom će se ispitati kvaliteta života, socijalna podrška te učestalost nasilja koje se javlja nad osobama starije životne dobi.

Virovitica, 23.03.2018. – Udruga S.O.S. Virovitica u partnerstvu sa Filozofskim fakultetom iz Osijeka organizirala je u prostorijama Centra za socijalnu skrb Virovitica edukaciju za anketare u sklopu projekta ”65+”. Edukaciju je održala doc.dr.sc. Jasmina Tomašić Humer koja je govorila o projektu te uputama za ispunjavanje ankete kojom će se ispitati kvaliteta života, socijalna podrška te učestalost nasilja koje se javlja nad osobama starije životne dobi.
Na predavanju su sudjelovali anketari s područja Virovitičko-podravske županije i Požeško-slavonske županije. Ovom edukacijom završena je izobrazba anketara te početkom travnja započinje provedba istraživanja na području Virovitičko-podravske , Požeško-slavonske, Osječko-baranjske, Brodsko-posavske i Vukovarsko-srijemske županije.
*Edukacija je održana u sklopu projekta ”65+” koji financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a provodi se u partnerstvu sa Filozofskim fakultetom iz Osijeka. Ciljevi projekta su ispitati pojavnost nasilja među starijim osobama na području regije Istočna Hrvatska i osvijestiti javnost o problematici nasilja nad starijim osobama.