U sklopu projekta ““Odgovoran, ponosan i zadovoljan roditelj = Sretna obitelj” održali smo, 5.travnja  2022. godine, 9. online radionicu “Kako vjerovati u sebe i vlastite kompetencije kada se suočavamo s najviše nesigurnosti i pitanja?”  putem aplikacije Google meet.

Roditeljska uloga itekako utječe na razvoj kao i na snažnu promjenu kod odraslih, na način da se njihovo ponašanje i aktivnosti mijenjaju s dolaskom djeteta te da se javljaju snažni pozitivni ali i negativni osjećaji.

Samoefikasnost je važna za ljudsko funkcioniranje jer je povezana s emocijama, mislima, motivacijom i ponašanjem. Prema teoriji socijalnog učenja, postoje četiri glavna izvora informacija na kojima se temelje prosudbe o samoefikasnosti, a to su osobna iskustva, vikarijska iskustva promatranja tuđih postignuća, verbalno uvjeravanje te fiziološka stanja. Roditeljska samoefikasnost je bitan faktor u određivanju roditeljskog ponašanja, ali i da roditeljska ponašanja povratno utječu na razinu roditeljske samoefikasnosti .Osim toga,  djeca mogu razvijati vlastitu samoefikasnost i slušajući ili gledajući svoje roditelje te da je visoka roditeljska samoefikasnost povezana s pozitivnim obrascima dječjeg ponašanja.

Važno je istaknuti da ne postoje savršeni roditelji te da takvi ne trebate ni biti. Ne postoji jednostavna formula koja će rezultirati time da ste uvijek sigurni da postupate ispravno i da ne griješite.

Radionicu je vodila Nives Ivoš, mag.psych.

 

*Projekt „Odgovoran, ponosan i zadovoljan roditelj = Sretna obitelj“ jednogodišnji je projekt  kojeg financira Središnji državni ured za demografiju i mlad , a provodi ga udruga S.O.S. Virovitica. Cilj projekta je unaprijediti roditeljske kompetencije  sadašnjih i budućih roditelja u Virovitičko-podravskoj županiji kroz edukaciju, podršku i  osnaživanje u razumijevanju roditeljskih uloga