U sklopu projekta ”Znanje je ključ za rješenje ” koji provodi Udruga S.O.S. telefon Poziv u pomoć, uz financijsku potporu Vladinog ureda za ljudska prava održan je od 21. do 23. listopada 2011.g u Stubičkim toplicama seminar za članove i članice multidisciplinarnog tima za prevenciju i suzbijanje trgovanja ljudima Virovitičko- podravske županije. Tim sačinjavaju djelatnici svih relavantnih institucija koje rade na prevenciji i suzbijanju trgovanja ljudima i koji se u svom radu susreću sa žrtvama i pružanjem pomoći i zaštite žrtvama.

U sklopu projekta ”Znanje je ključ za rješenje ” koji provodi Udruga S.O.S. telefon Poziv u pomoć, uz financijsku potporu Vladinog ureda za ljudska prava održan je od 21. do 23. listopada 2011.g u Stubičkim toplicama seminar za članove i članice multidisciplinarnog tima za prevenciju i suzbijanje trgovanja ljudima Virovitičko- podravske županije. Tim sačinjavaju djelatnici svih relavantnih institucija koje rade na prevenciji i suzbijanju trgovanja ljudima i koji se u svom radu susreću sa žrtvama i pružanjem pomoći i zaštite žrtvama.

Pružanjem novih znanja i informacija od strane institucija i OCD te međusobnom razmjenom iskustava i umrežavanjem koje se može koristiti u potrebnom trenutku kao pomoć  postigli smo efikasnost u radu i bolju motiviranost osoba na rješavanju pojedinih slučajeva kao  i na provođenju preventivnih aktivnosti. Jedan dio seminara bio je posvećen i mogućnostima u preventivnom radu u okviru srednjih škola te su shodno tome u radu seminar sudjelovali i predstavnici srednjih škola s područja Virovitičko-podravske i Bjelovarsko-bilogorske županije.

Rad  na prevenciji izuzetno je važan kako bi se razvila svijest o  veličini ovog problema i njegovoj prisutnosti tu među nama s obzirom da je najveći broj žrtava ove godine bio s područja Republike Hrvatske. Naglasak u prevencijskim aktivnostima bio je na edukaciji učenika srednjih škola s obzirom da kreću na putu afirmacije i osamostaljenja i suočavaju se velikim brojem izazova i ako nemaju dovoljno saznanja i informacija o zamkama s kojima se mogu susresti lako mogu postati žrtve trgovanja ljudima.

Hrvatska više nije tranzitna zemlja, potrebno je raditi na povećanju svijesti građanstva o problematici trgovanja ljudima i ukazivanje kako se to ne događa nekome drugome već i kod nas. Također, neophodan je protok informacija s nacionalnog nivoa prema lokalnom nivou, kao i utvrditi načine i mogućnosti primjene u praksi zakona, protokola i postupnika koji su donijeti s ciljem zaštite i pomoći žrtvama trgovanja ljudima. Jedna od poteškoća pokazale se i nemogućnost prijavljivanja prebivališta žrtve što uvelike otežva ostvarivanje nekih prava žrtve.

U radu seminara u svojstvu predavača sudjelovali su Maja Bukša iz Ureda za ljudska prava RH, Milan Štajduhar djelatnik Policijske uprave Virovitičko-podravske, Mirjana Tadić iz Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, Larisa Kerekeš iz Općinskog državnog odvjetništvo Bjelovar, Mirjana Bilopavlović koordinatorica Centra za podršku i razvoj civilnog društva „DELFIN“ i Desa Kolesarić predsjednica udruge S.O.S. telefon Poziv u pomoć.

Možda kao najbolji opis korisnosti ovakvog interaktivnog rada opisuje i komentar u evaluaciji seminara: „Iz godine u godinu, ono što niti na jednom drugom seminaru nisam doživjela, rad, trud i napori na suzbijanju trgovanja ljudima su sveobuhvatniji, a na seminaru poduka nije puko razmatranje teorije i izlaganja predavača, nego je to nadopunjavanje, nove ideje, diskusija, efikasno rješavanje tekuće problematike.“

no images were found