U sklopu projekta ”Zajedno u sprečavanju trgovine ljudima” koji provodi Udruga S.O.S. telefon Poziv u pomoć, uz financijsku potporu Vladinog ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, održan je od 08. do 10. studenog 2012.g u Tuheljskim toplicama seminar za članove i članice multidisciplinarnog tima za prevenciju i suzbijanje trgovanja ljudima Virovitičko-podravske županije.

U sklopu projekta ”Zajedno u sprečavanju trgovine ljudima” koji provodi Udruga S.O.S. telefon Poziv u pomoć, uz financijsku potporu Vladinog ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, održan je od 08. do 10. studenog 2012.g u Tuheljskim toplicama seminar za članove i članice multidisciplinarnog tima za prevenciju i suzbijanje trgovanja ljudima Virovitičko-podravske županije.

Cilj seminara bio je osnažiti multidisciplinarni županijski tim za rad na sprečavanju trgovanja ljudima kroz stjecanje novih znanja i novih informacija kao i razmjene međusobnog iskustva što je jedan od preduvjeta za uspješnost u prevenciji i sprečavanju trgovanja ljudima na regionalnoj i lokalnoj razini. Tim sačinjavaju djelatnici svih relevantnih institucija koje rade na prevenciji i suzbijanju trgovanja ljudima i koji se u svom radu susreću sa žrtvama i pružanjem pomoći i zaštite žrtvama. Seminaru su nazočili predstavnici srednjih škola, Centara za socijalnu skrb, Policije, Državnog odvjetništva i sudstva.

U radu seminara u svojstvu predavača sudjelovali su Lidija Pentavec iz Ministarstva unutarnjih poslova RH, Odjel za nezakonite migracije; Danijela Gaube iz Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina i Selma Golubović iz Hrvatskog Crvenog Križa.

S obzirom da Hrvatska više nije tranzitna zemlja iznimno je važan rad  na prevenciji kako bi se razvila svijest o  veličini ovog problema i njegovoj prisutnosti među nama. Upravo te preventivne aktivnosti trebaju obuhvatiti mlade, srednjoškolce, koji se na putu za svoje osamostaljenje suočavaju s brojnim izazovima, a nemaju dovoljno saznanja i informacija o zamkama s kojima se mogu susresti i lako mogu postati žrtve trgovanja ljudima. Također, važno je raditi i na povećanju svijesti građanstva o ovoj problematici te ukazati da se to događa i kod nas, a ne nekome drugome, neki su od zaključaka seminara.