U sklopu projekta ”Zaštita žena žrtava nasilja” koji provodi Udruga S.O.S. telefon Poziv u pomoć, financiranog od strane Veleposlanstva Finske u Republici Hrvatskoj, održan je od 29. do 31. ožujka 2012.g. u Termama Tuhelj seminar pod nazivom “Važnost multisektorske suradnje u prevenciji i suzbijanju nasilja nad ženama”.

U sklopu projekta ”Zaštita žena žrtava nasilja” koji provodi Udruga S.O.S. telefon Poziv u pomoć, financiranog od strane Veleposlanstva Finske u Republici Hrvatskoj, održan je od 29. do 31. ožujka 2012.g. u Termama Tuhelj seminar pod nazivom “Važnost multisektorske suradnje u prevenciji i suzbijanju nasilja nad ženama”.

Jedan od ciljeva projekta je izgradnja multidisciplinarnog tima Virovitičko-podravske županije za prevenciju i suzbijanje obiteljskog nasilja. Kroz aktivnosti koje provodimo nastojimo podići razinu znanja i umreženosti lokalnih resursa te u konačnici povećati učinkovitost djelovanja na rješavanju problema nasilja u lokalnoj zajednici.

Seminara je organiziran sa svrhom okupljanja tima te njihovim međusobnim povezivanjem i edukacijom kroz predavanja relevantnih osoba iz institucija s nacionalne razine i radionicama za jačanje timskog rada. Sudionici seminara bili su imenovani županijski koordinatori za prevenciju i suzbijanje nasilja te predstavnici različitih institucija s prostora Virovitičko-podravske županije koji se u svome svakodnevnom radu i postupanju direktno ili indirektno susreću s problemom nasilja – PU Virovitičko–podravske županije, Centar za socijalnu skrb, zdravstveni djelatnici, predstavnici regionalne samouprave, sudstvo, djelatnici u obrazovnim institucijama, i dr.

U radu seminara u svojstvu predavača sudjelovali su Nikica Hamer Vidmar iz Ministarstva pravosuđa RH, Branka Žigante s Visokog prekršajnog suda RH, Darko Tot iz Agencije za odgoj i obrazovanje, Larisa Kerekeš iz Općinskog državnog odvjetništva Bjelovar, Višnja Ljubičić Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova i Irena Sarta iz Ureda za ravnopravnost spolova Vlade RH te Desa Kolesarić predsjednica udruge S.O.S. telefon Poziv u pomoć.

Kroz izlaganja predavača, ali i kroz raspravu sudionika uočeni su određeni problemi vezani za problematiku nasilja nad ženama. Pokazalo se da je međusektorska povezanost i komunikacija dionika koji svakodnevno rade na problematici nasilja nad ženama u nekim područjima još uvijek nedovoljna što stvara probleme žrtvama nasilja budući da ne znaju točno kome se obratiti i često puta dobivaju oprečne informacije vezane za njihove slučajeve. Pokazalo se isto tako da je velik broj recidiva, odnosno počinitelja koji nasilje ponavljaju čak i nakon što su već bili procesuirani. Kazne za počinitelje nasilja u pravilu su novčane kazne ili uvjetne kazne zatvora što direktno utječe i na financijsko stanje i same žrtve nasilja. Psihosocijalni tretman, iako se u praksi pokazao kao uspješan i koristan za počinitelje još uvijek se ne provodi dosljedno zbog nedostatka financijskih sredstava za njegovo sustavno provođenje.

Zakonodavstvo i institucionalni mehanizmi postoje što predstavlja pozitivni pomak, no problemi se javljaju prilikom provedbe određenih zakona i propisa. U svrhu efikasnije borbe protiv nasilja nad ženama osnovan je Nacionalni međuresorni tim za koordinirano praćenje i rješavanje slučajeva nasilja u obitelji koji djeluje pri Ministarstvu unutarnjih poslova, a članovi tima dolaze iz šest ministarstava koja su potpisala sporazum međusobnoj suradnji. Sukladno tome imenovani su i županijski koordinatori sastavljeni od predstavnika lokalnih institucijama koje rade na problematici nasilja nad ženama. Problem je u tome što niti nacionalni niti županijski koordinatori nisu upoznati sa svojim imenovanjima i ne znaju što točno trebaju raditi kako bi mogli ozbiljno započeti s radom. Previše pažnje posvećuje se administrativnim pitanjima, a malo se zapravo radi da bi se riješili konkretni problemi. Iz svega navedenoga proizašli su zaključci:

 • nužnost timskog rad na prevenciji i suzbijanju nasilja na nacionalnoj i lokalnoj razini;

 • potreba izrade županijske strategije djelovanja za prevenciju i suzbijanje svih oblika nasilja;

 • raditi na promjeni stavova šire javnosti u pravcu javne osude nasilja i razbijanju stereotipa i predrasuda o nasilju;

 • senzibilizirati lokalne medije za uključivanje u rad na prevenciji nasilja;

 • nastaviti s radom na izgradnji i jačanju kapaciteta multidisciplinarnog županijskog tima te u rad tima uključiti, pored imenovanih koordinatora, i nove osobe koje imaju interes i senzibilitet za rad na rješavanju problema nasilja;

 • založiti se za dosljedno provođenje psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja od strane licenciranih osoba te preispitati razloge neprovođenja i nefinanciranja istih kod relevantnog ministarstva;

 • pokrenuti inicijativu za otvaranje prihvatilišta za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja na području županije;

 • organizirati edukacije za veći broj djelatnika koji rade u institucijama uključenih u rad tima;

 • pokrenuti izradu jasno definiranih kriterija i prioriteta za stambeno zbrinjavanje žena žrtava obiteljskog nasilja;

 • postaviti info pultove u čekaonicama liječničkih ordinacija s materijalima na kojima će biti informacije vezane za mogućnosti ostvarivanja pomoći i podrške žrtvama nasilja;

 • povećati broj preventivnih programa uvrštenih u školske kurikulume

Sudionici su bili iznimno zadovoljni interaktivnom koncepcijom seminara na kojem su mogli izmijeniti iskustva, dobiti primjere iz prakse i upoznati se s osobama s nacionalnog nivoa koji rade na problematici obiteljskog nasilja te tako im direktno iznijeti poteškoće s kojima se susreću u svom radu. Iskazana je i potreba za učestalim održavanjem seminarima ove vrste.