U utorak 28. rujna u prostorijama Centra za socijalnu skrb Virovitica održan je sastanak multidisciplinarnog tima za suzbijanje trgovanja ljudima Virovitičko-podravske županije. Na sastanku su sudjelovali predstavnici Centra za socijalnu skrb iz Virovitice, Slatine i Orahovice, predstavnici policije, sudstva, zdravstveni djelatnici, predstavnici lokalne samouprave i predstavnice Povjerenstva za ravnopravnost spolova VPŽ. Sastanak je održan u sklopu projekta „Edukacija multidisciplinarnog županijskog tima za suzbijanje trgovine ljudima“ uz financijsku potporu Ureda za ljudska prava Vlade RH.

Sastanak je bio prilika da se razmjene iskustva dosadašnjeg rada članova tima i da se dogovore buduće aktivnosti županijskog tima. Dogovoren je plan preventivnih aktivnosti za učenike srednjih škola na području Županije. Članove tima upoznali smo s publikacijom „Trgovanje ljudima u Republici Hrvatskoj: Procjena situacije s posebnim osvrtom na radno iskorištavanje“ što je potaknulo raspravu o novim trendovima u slučajevima trgovine ljudima.

Dogovorene su aktivnosti za obilježavanje Europskog dana za suzbijanje trgovanja ljudima. Održat ćemo jednu radijsku emisiju s ciljem senzibiliziranja javnosti o problemu trgovine ljudima, a pored toga održat ćemo i uličnu akciju na glavnom gradskom trgu na kojoj će članovi tima dijeliti prolaznicima promotivne materijale i kroz razgovor ih upoznati sa problemom trgovanja ljudima ali i sa djelovanjem županijskog tima.

Akcija će se održati 18. listopada s početkom u 11 sati na trgu kralja Tomislava (kod gradskog sata), a ovim putem pozivamo sve građane da posjete naš štand kako bi dobili neka nova saznanja o problemu trgovanja ljudima.