U srijedu 15. veljače 2012 u prostorijama Centra za socijalnu skrb Virovitica održan je okrugli stol pod naziv „Potreba i važnost međusektorske suradnje i uspostave međuresornih timova za prevenciju i suzbijanje nasilja na lokalnoj razini“.

U srijedu 15. veljače 2012 u prostorijama Centra za socijalnu skrb Virovitica održan je okrugli stol pod naziv „Potreba i važnost međusektorske suradnje i uspostave međuresornih timova za prevenciju i suzbijanje nasilja na lokalnoj razini“.

Na okruglom stolu sudjelovalo je 27 sudionika, predstavnici policije, sudstva, državnog odvjetništva, obrazovnih ustanova, centara za socijalnu skrb, obiteljskog centra, lokalne samouprave, Povjerenstva za ravnopravnost spolova Virovitičko-podravske županije.

Izlaganja su održale Desa Kolesarić, predsjednica udruge S.O.S. telefon i psihologinja Jasna Per Kožnjak, članica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Virovitičko-podravske županije.

Desa Kolesarić predstavila je novu Nacionalnu strategiju za borbu protiv nasilja nad ženama 2011. – 2016. Naglasak je stavljen na područja iz Strategije koja su važna za rad na lokalitetu – prevencija nasilja u obitelji, unapređenje međuresorne suradnje, izobrazba stručnjaka koji rade u području zaštite od nasilja u obitelji i senzibilizacija javnosti za problematiku nasilja u obitelji. Istaknula je također kako je međuresorna suradnja izuzetno važna kako bi rad na suzbijanju nasilja bio što učinkovitiji. Za prevenciju nasilja u lokalnoj zajednici izuzetno je važno informirati građane o tom problemu i načinima i mjestima na kojima dobiti pomoć. Tu je također najučinkovitiji multidisciplinarni pristup kako bi se informacije prenijele što većem broju ljudi.

Jasna Per Kožnjak predstavila je okupljenima psihosocijalni tretman počinitelja nasilja u obitelji. Do sad je za psihosocijalni tretman provedeno 4 ciklusa izobrazbe a educirano je ukupno 120 osoba, od toga su 4 iz Virovitičko-podravske županije. Osnovni cilj ovakvog načina rada je uvjeriti nasilnika da preuzme odgovornost za svoje ponašanje, osvijesti što radi krivo te da takvo ponašanje promijeni. Iako se psihosocijalni tretman počinitelja nasilja u obitelji pokazao kao uspješan, njegova provedba još uvijek nije sustavna zbog manjka financijskih sredstava.

Nakon uvodnih izlaganja uslijedila je rasprava u kojoj su svi sudionici imali mogućnost iznesti svoja iskustva, probleme ili uspjehe u radu na problematici nasilja nad ženama.

Svi sudionici okruglog stola složili su se da je nužno:

  1. okupiti neformalni županijski multidisciplinarni tim za prevenciju i suzbijanje nasilja nad ženama te međusobno podržavajuće djelovati na prevenciji i suzbijanju nasilja
  2. raditi na kontinuiranom okupljanju i edukaciji članova tima
  3. na osnovu iskustava izraditi preporuke za učinkovitije i kvalitetnije djelovanje na suzbijanju nasilja na lokalnoj razini
  4. provoditi kontinuiranu edukaciju osoba iz institucija i NVO-a koji rade na prevenciji, prepoznavanju i suzbijanju nasilja na lokalnoj razini
  5. održavati edukativne aktivnosti s mladima
  6. povećati broj edukativnih sadržaja usmjerenih na informiranje i podizanje razine svijesti građana, mladih i osoba iz institucija o prepoznavanju raznih oblika nasilja, mogućnostima prijavljivanja kao i mjestima za pružanje pomoći i podrške žrtvama nasilja
  7. omogućiti bolju dostupnost informacija svim građanima o prepoznavanju različitih oblika nasilja, načinima i mogućnostima dobivanja različitih vidova pomoći i podrške za žrtve nasilja i počinitelje nasilja
  8. otvoriti info pultove u ustanovama i na mjestima dolaska građana prilikom obavljanja nekih uobičajenih, svakodnevnih aktivnosti koja nisu direktno vezana za prijavljivanje nasilja
  9. obratiti naročitu pozornost na informiranje građana iz ruralnih dijelova naše županije
  10. obilježavati značajne datume u suradnji s drugim institucijama i NVO-ima

 

Ovaj okrugli stol organiziran je u sklopu projekta “Zaštita žena žrtava nasilja” financiranog od strane Finskog veleposlanstva u RH i Ekumenske inicijative žena. Glavni cilj projekta je doprinijeti smanjenju obiteljskog nasilja na području Virovitičko-podravske županije kroz pružanje direktne pomoći žrtvama nasilja i kroz edukaciju i poboljšanje suradnje institucija nadležnih za zaštitu žena žrtava obiteljskog nasilja.