web1U prostorijama Obiteljskog centra u Virovitici 22.12.2015. godine, udruga S.O.S. Virovitica održala je Follow up sastanak u sklopu projekta ”Znanjem do promjena”*. Na sastanku namijenjenom organizacijama civilnog društva, bili su predstavnici udruga koje su sudjelovale u projektnim aktivnostima, a u svom radu su usmjerene na pružanje pomoći i podrške osobama u nepovoljnom položaju.

web2

U prostorijama Obiteljskog centra u Virovitici 22.12.2015. godine, udruga S.O.S. Virovitica održala je Follow up sastanak u sklopu projekta ”Znanjem do promjena”*. Na sastanku namijenjenom organizacijama civilnog društva, bili su predstavnici udruga koje su sudjelovale u projektnim aktivnostima, a u svom radu su usmjerene na pružanje pomoći i podrške osobama u nepovoljnom položaju.

Na sastanku je revidiran provedbeni dio projekta uz osvrte predstavnika/ca organizacija o provedenim aktivnostima na kojima su sudjelovali. Presjekom i pregledom obrađenih tema nastojali su se obuhvatiti svi aspekti, kao i uspješnost i učinkovitost samo projekta spram zadanih ciljeva. Prilikom konstruktivne rasprave o korisnosti i učincima s održanih radionica, treninga i koordinacija, iznijete su problematike i poteškoće s kojima se organizacije u pružanju usluga susreću.

Otvoreni dijalog među prisutnima na sastanku rezultirao je konkretnim odrednicama spomenutih problema na temelju kojih su izrađene preporuke i plan budućih aktivnosti kojima će se utjecati na kvalitetniji rad samih organizaciji, ali i učinkovitije i efikasnije pružanje pomoći i podrške osobama u nepovoljnom položaju na području Virovitičko-podravske županije.

Svi prisutni na sastanku izrazili su veliko zadovoljstvo sudjelovanjem na pojedinim događanjima te su također istaknuli pozitivne učinke u vidu novonastalih partnerstva, unaprjeđene međuresorne suradnje, usvajanja novih vještina i znanja samih članova organizacija, a što je omogućeno sudjelovanjem na projektnim aktivnostima.

* Projekt „Znanjem do promjena“ provode udruga S.O.S. – savjetovanje, osnaživanje, suradnja i partnerske organizacije Udruga žena „HERA“ Križevci i Centar za podršku i razvoj civilnog društva „DELFIN“. Cilj projekta je unaprjeđenje sposobnosti OCD-a za pružanje socijalnih usluga i jačanje partnerstva i suradnje civilnog društva s ostalim dionicima koji djeluju u području pružanja socijalnih usluga. Projekt čija je vrijednost 749.957,00kn sufinancira Europska unija u sklopu Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade RH i provodi se u okviru prioritetne osi 5. Jačanje uloge civilnoga društva za bolje upravljanje i mjere 5.2 Jačanje uloge organizacija civilnoga društva (OCD-ova) za društveno-gospodarski rast i demokratski razvoj Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala“ 2007.-2013.

sos-virovitica-transparentno-web