U sklopu projekta „Šutnja nije zlato – prijavi nasilje!“ kojeg provodi udruga S.O.S. Virovitica, 19. i 20. travnja 2021. godine putem Zoom-a održana su 2 treninga na temu Monitoring i evaluacija putem tehnike „Najznačajnija promjena – MSC“ za korisnike financijskih potpora Ekumenske inicijative žena.

Prvi dan treninga obuhvaćao je kratko predstavljanje i upoznavanje svih sudionika i organizacija, test predznanja, uvodni dio o važnosti tehnike Najznačajnija promjena – MSC, monitoringa i evaluacije za projekt, o projektnom ciklusu i mjestu MSC-a u njima, uloga komunikacije među zainteresiranim stranama u projektu i važnosti za MSC. Pojašnjena je tehnika MSC-a te koraci za njeno provođenje. Zatim je uslijedio prvi dio vježbe pisanje priče kako bi polaznici kroz praktični primjer bolje shvatili smisao i prednosti tehnike MSC-a.

Drugi dan treninga obuhvaćao je izlaganje vježbi, odnosno interpretiranje napisanih priča kao odgovor na pitanje: Gledajuću unazad mjesec dana, što misle koja je bila najznačajnija promjena u kvaliteti života ljudi u vašoj zajednici?

Nakon toga pojašnjeno je značenje pojmova sekundarna analiza i metapraćenje, tematsko kodiranje, matrica promjene i vizualno predstavljanje, jačanje sposobnosti za uspješan MSC te je iznesen zaključak. Treninzi su bili interaktivnog tipa te su svi sudionici iskazali zadovoljstvo treninzima i predavačima.