Dana  31.08  i 01. 09. 2020. godine na seoskom imanju obitelji Kezele u Šumećanima,  Udruga S.O.S. Virovitica sudjelovala je na drugom partnerskom i intervizijskom sastanku  u sklopu programa „Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“,  koji je trenutno u trećoj godini provedbe, sa ciljem osnaživanja i pružanja podrške žrtvama i svjedocima prije, za vrijeme i nakon sudskog procesa.

Prvog dana partnerskog sastanka evaluirali smo provedbu prve polovice treće godine programa te planirali kako najbolje provesti ostale aktivnosti programa koje su nam ostale za realizirati s obzirom na situaciju uzrokovanu Covidom-19.  Sve organizacije koje sudjeluju u programu iznijeli su svoja zadovoljstva i kritike samom provedbom  i promišljali smo  kako unaprijediti postojeće usluge, a sve s ciljem što kvalitetnijeg pružanja pomoći i podrške žrtvama i svjedocima/kinjama kaznenih djela.  U drugoj polovici partnerskog sastanka detaljno smo razradili aktivnosti za novi ciklus programa koji kreće od 2021.godine.

Drugog dana na intervizijskom sastanku održane su edukacije na temu „Važnost osobe od povjerenja u slučajevima seksualnog nasilja“ i „Temeljna ljudska prava žrtava silovanja“ koje su održale Maja Mamula i Anamaria Drožđan –Kranjčec iz Ženske sobe. Nakon održane edukacije razmijenili smo iskustva  u radu sa predstavnicima/ama ostalih OCD-a koji su dio “Mreže podrške” te na kraju sastanka dobili odgovore vezana za pravna pitanja od strane odvjetnika Kristijana Pelca.

Ženska soba – Centar za seksualna prava je nositeljica programa kojeg financijski podržava Ministarstvo pravosuđa i uprave Republike Hrvatske. Program se provodi u partnerstvu s 10 organizacija civilnog društva: Udruga za podršku žrtvama i svjedocima CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje, Ženska grupa Karlovac Korak- Odjel za razvoj i projekte, SOS Virovitica, Informativno pravni centar – IPC Centar za građanske inicijative Poreč; Delfin Zamir DEŠA – Dubrovnik; Udruga HERA Križevci – za zaštitu i promicanje ljudskih prava; Udruga ZvoniMir