Dana 12. i 13. studenog 2020. godine, zajedno s predstavnicama/ima svih jedanaest organizacija civilnog društva koje na području trinaest županija provode program „Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“, sudjelovali smo na online partnerskom i intervizijskom sastanku.

Na partnerskom sastanku  osvrnuli smo se na dosad provedene aktivnosti Programa te dogovarali vezano uz konferenciju koja nam slijedi 10. prosinca ove godine, a kojom ćemo obilježiti protekle tri godine provedbe Programa.

Drugi dan na intervizijskom sastanku  imali priliku poslušali predavanje na temu “Specifičnosti u radu sa žrtvama prirodnih katastrofa” koju je održala psihologinja Marija Juzbašić iz Hrvatskog crvenog križa, nakon kojeg  smo se pozabavili izazovima, preprekama, ali i pozitivnim primjerima s kojima se susrećemo u svakodnevnom radu.

Program „Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“  financiran je od strane Ministarstva pravosuđa i uprave, koordinatorica je Ženska soba – Centar za seksualna prava, a provodi ga još deset organizacija civilnoga društva: Udruga za podršku žrtvama i svjedocima; Centar za građanske inicijative Poreč; Centar za podršku i razvoj civilnog društva DELFIN; DEŠA – Dubrovnik; Udruga HERA Križevci – za zaštitu i promicanje ljudskih prava; Informativno pravni centar; Ženska grupa Karlovac KORAK; S.O.S. Virovitica – savjetovanje, osnaživanje, suradnja; SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko – zagorske županije, Zagorje; Udruga ZvoniMir.