za web 1Povodom Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, udruga S.O.S. Virovitica s partnerima (Policijskom postajom Virovitica, Centrom za socijalnu skrb Virovitica i međuresornim županijskim timom za borbu protiv nasilja nad ženama) je 22.09.2016. godine na Trgu bana Josipa Jelačića u Virovitici organizirala javnu akciju podjele promotivnih materijala. Obilježavanjem ovog datuma nastoji se senzibilizirati šira javnosti o problematici nasilja nad ženama te upozoriti na posljedice uzrokovane nasiljem, a podjelom materijala vezanih za tematiku nasilja građani su dobili informacije o pružanju pomoći i podrške te zaštite u slučajevima nasilja.

za web 2Povodom Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, udruga S.O.S. Virovitica s partnerima (Policijskom postajom Virovitica, Centrom za socijalnu skrb Virovitica i međuresornim županijskim timom za borbu protiv nasilja nad ženama) je 22.09.2016. godine na Trgu bana Josipa Jelačića u Virovitici organizirala javnu akciju podjele promotivnih materijala. Obilježavanjem ovog datuma nastoji se senzibilizirati šira javnosti o problematici nasilja nad ženama te upozoriti na posljedice uzrokovane nasiljem, a podjelom materijala vezanih za tematiku nasilja građani su dobili informacije o pružanju pomoći i podrške te zaštite u slučajevima nasilja.

Zabrinjavajuća je statistika koja govori da je godišnje ubijeno od 22 do 45 žena. Njihovi sadašnji ili bivši partneri/supruzi bili su počinitelji u 20 do čak 65 posto slučajeva, dok je svaka treća žena doživjela neki od oblika nasilja. Osvještavanje javnosti o nasilju nad ženama i nasilju u obitelji jedan je od načina borbe, budući da je ključno utjecati na svijest građana kako problem nasilja nije problem pojedinca već društva u cjelini te kako  je nužan angažman i trud svih dionika u društvu kako bi se sustavno pristupilo rješavanju nasilja

Potrebno je nastaviti graditi kulturu nenasilja i raditi na prevenciji svih oblika nasilja nad ženama kako bi se osjećale sigurno, zaštićeno i ravnopravno u ostvarivanju svojih prava.

Udruga S.O.S. Virovitica od samog osnutka 2000. godine ima SOS liniju za pomoć i podršku ženama žrtvama nasilja i razne vrste direktnog savjetovališta te potičemo žene koje proživljavaju bilo koji od oblika nasilja da nam se obrate svakim radnim danom od 12 – 20 sati putem telefona 033 721 500.

Ova javna akcija organizirana je u sklopu programa „Niste same!“ koji provodi udruga S.O.S. Virovitica u partnerstvu s Centrom za socijalnu skrb Virovitica, a financira ga Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i  socijalnu politiku.