Udruga S.O.S. telefon Virovitica obilježila je Memorijal svijeća, međunarodni dan koji se obilježava svaku treću nedjelju u mjesecu svibnju u sjećanje na umrle od AIDS-a još od 1983.godine u 115 zemalja svijeta. 

Udruga S.O.S. telefon Virovitica obilježila je Memorijal svijeća, međunarodni dan koji se obilježava svaku treću nedjelju u mjesecu svibnju u sjećanje na umrle od AIDS-a još od 1983.godine u 115 zemalja svijeta.

Na mostu kod Dvorca, 19.05.2013. od 19:30 sati volonteri i građani prolaznici su simbolično upalili svjećice za svaku osobu umrlu od AIDS-a u Republici Hrvatskoj – 160 osoba, prema registru Zavoda za javno zdravstvo.

Od prvog zabilježenog slučaja zaraze HIV-om, 1985. godine, do kraja 2011. godine u Republici Hrvatskoj je registrirano 943 slučajeva zaraze HIV-om, dok je 349 osoba razvilo AIDS.

Podaci našu zemlju svrstavaju među zemlje niskog stupnja rizika. Intenzivno, kontinuirano i sustavno se radi na prevenciji, a i omogućena su besplatna i anonimna testiranja u većim gradovima. Brojke nisu alarmantne, ali trebamo imati na umu da su to samo registrirani slučajevi te da se nikako ne smije posustati u naporima za smanjenje širenja zaraze, ukazati na odgovorno ponašanje kao najvažnijim čimbenikom prevencije.

Važna je i destigmatizacija HIV oboljelih kako bi im omogućili ravnopravno i aktivno sudjelovanje u društvu.

Svjećice su simbolika za umrle, ali i osvještavanje javnosti da postoje oboljele osobe i da nikako ne smiju biti marginalizirane.

Udruga S.O.S. telefon u sklopu projekta “Znam pa me nije strah!” provodi aktivnosti vezane uz smanjenje širenja zaraze HIV-om i destigmatizacije HIV oboljelih. Projekt je podržan od strane Ministarstva zdravlja RH.