Ideja o Međunarodnome danu žena pojavila se na prijelazu stoljeća – 08.03.1908. kada je petnaest tisuća žena krenulo na marš New Yorkom kako bi zahtijevale kraće radno vrijeme, bolje plaće i pravo glasa. Od tada se svake godine 08. ožujka slave ekonomska, politička i društvena dostignuća pripadnika ženskog spola.

Ideja o Međunarodnome danu žena pojavila se na prijelazu stoljeća – 08.03.1908. kada je petnaest tisuća žena krenulo na marš New Yorkom kako bi zahtijevale kraće radno vrijeme, bolje plaće i pravo glasa. Od tada se svake godine 08. ožujka slave ekonomska, politička i društvena dostignuća pripadnika ženskog spola.

Početak 20.-og stoljeća označio je i početak promjena u stavovima žena, ali i u stavovima cijelog društva o ženskoj jednakosti i emancipaciji.

Danas, više od 100 godina nakon tog povijesnog ženskog marša, možemo tvrditi da su učinjena mnoga poboljšanja – imamo žene premijerke, astronautkinje, žene mogu raditi, ići na fakultet… No, činjenica je da one još uvijek nisu jednako plaćene kao muškarci na istim poslovima, u manjini su na rukovodećim mjestima u tvrtkama ili u politici, nasilje nad ženama događa se u puno većem broju nego nasilje nad muškarcima.

Rodna uloga muškarca organizirana je oko statusa „radnika“ i hranitelja“, a rodna uloga žene u pravilu je usmjerena prema „majčinstvu“ i „kućanstvu“.

 

Iako nas 08. ožujak podsjeća na sve ono što je učinjeno trebao bi nam poslužiti i kao podsjetnik na sve ono što još treba napraviti kako bi se postigla stvarna ravnopravnost muškaraca i žena.

Udruga S.O.S. telefon iskoristila je priliku da na ovaj dan podsjeti sve građane na problem nasilja nad ženama koji je još uvijek prisutan u velikoj mjeri u našem društvu. Na uličnoj akciji održanoj 08.03. ispred Gradske knjižnice i čitaonice u Virovitici građanima su dijeljeni promotivni materijali kako bi ih se osvijestilo o problemu nasilja nad ženama i potaklo da i oni sami daju doprinos borbi protiv nasilja u društvu.