Udruga S.O.S i Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Virovitičko-podravske županije obilježili su Međunarodni dan žena javnom akcijom podjele promotivnih materijala. Akcija je održana u subotu, 9. ožujka u periodu od 9 do 11 sati ispred Gradske knjižnice i čitaonice  Virovitica.

Udruga S.O.S i Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Virovitičko-podravske županije obilježili su Međunarodni dan žena javnom akcijom podjele promotivnih materijala. Akcija je održana u subotu, 9. ožujka u periodu od 9 do 11 sati ispred Gradske knjižnice i čitaonice  Virovitica.

S obzirom da se nalazimo u vremenu pred održavanje lokalnih izbora naglasak ove godine u obilježavanju Međunarodnog dana žena stavili smo na potrebu veće zastupljenosti žena na kandidacijskim listama i uvažavanje zakona o ravnopravnosti spolova koji propisuje potrebu zastupljenosti žena s minimalno 40 % na listama.

Kako bi se to ostvarilo nastojali smo kroz zanimljive poruke na promotivnim materijalima potaknuti žene na aktivno uključivanje u politički i javni rad kao i izlazak na izbore kako bi dale svoj doprinos očuvanju stečenih prava i nastavile rad na ostvarenju prava koja još nisu zaživjela u našem društvu. Budući da je u lokalnim zajednicama još uvijek prisutna velika podzastupljenost žena na mjestima odlučivanja cilj ove i sličnih akcija je potaknuti veću participaciju žena na sudjelovanje u političkom i javnom životu. Neke od poruka koje su bile na promotivnim materijalima su: „Nemoj da ti drugi kroje izbori se za svoje“ i „Glasno zbori i za svoje mjesto na listi se izbori“.