Udruga S.O.S. telefon je, u suradnji sa županijskim multidisciplinarnim timom za prevenciju trgovanja ljudima, u četvrtak 02.12. održala uličnu akciju podjele promotivnih materijala povodom obilježavanja Međunarodnog dana ukidanja ropstva.

Udruga S.O.S. telefon je, u suradnji sa županijskim multidisciplinarnim timom za prevenciju trgovanja ljudima, u četvrtak 02.12. održala uličnu akciju podjele promotivnih materijala povodom obilježavanja Međunarodnog dana ukidanja ropstva.

Međunarodni dan ukidanja ropstva obilježava se od 1949. godine kada je usvojena UN-ova Konvencija za suzbijanje trgovanja ljudima i prostitucije. Ta Konvencija predstavlja jedan od temeljnih dokumenata kojima se jamče osnovna ljudska prava.

Ovom akcijom željeli smo senzibilizirati građane našega grada na problem trgovine ljudima koji je, nažalost, prisutan i kod nas. Podaci da je od 2002 do 2010 godine u Hrvatskoj evidentirano ukupno 89 žrtava, od čega su 88 % činile žene, a 12 % muškarci. Novi trendovi pokazuju povećanje broja muških žrtava trgovanja ljudima u svrhu radne eksploatacije.

Izrazito je važno da građani budu senzibilizirani i upoznati s ovim problemom kako bi se i  sami mogli uključiti u njegovu prevenciju.