Tradicionalnom akcijom oslikavanja pločnika sa porukama djece na temu ovisnosti  koju udruga S.O.S. telefon provodi u suradnji sa Dječjim vrtićem Cvrčak kontinuirano već 5 godina obilježen je 28.06.2010. godine Međunarodni mjesec borbe protiv ovisnosti.

Jedan od ciljeva rada udruge S.O.S. telefon je i prevencija ovisnosti. Ovaj rad baziran je najvećim svojim dijelom na rad sa djecom i mladima i osvještavanje šire javnosti na postojanje problema i važnost njegovog rješavanja.

Udruga je tijekom  proteklih 6 godina provodila niz radionica sa djecom i mladima te tako radila na podizanju njihovog samopouzdanja i samopoštovanja kako bi u godinama odrastanja i povećanja broja izazova za eksperimentiranjem sa sredstvima ovisnosti znali se oduprijeti utjecajima grupa i pojedinaca i pri tome izraziti svoj stav bez bojazni o neprihvaćanju.

Ovom javnom akcijom u centru grada nastojimo svake godine skrenuti pozornost svih građana na postojanje problema i važnost njegovog rješavanja jer ignoriranje i zanemarivanje  problema najveći su oponenti u prevenciji i rješavanju

Problem ovisnosti nije problem i briga samo onih koji su se direktno suočili sa tim problemom već je nužno uključivanje cijelog društva u iznalaženju načina rješavanja i preveniranja ovisnosti u društvu.

no images were found