Tradicionalnom akcijom oslikavanja pločnika sa porukama djece na temu ovisnosti koju udruga S.O.S. telefon provodi u suradnji sa Dječjim vrtićem Cvrčak kontinuirano već 7 godina obilježen je 26.06.2012. godine Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe opojnih droga. Na akciji su sudjelovala djeca iz 4 vrtićke skupine zajedno sa svojim tetama, a pridružili su se i građani i građanke sa svojom djecom.

Tradicionalnom akcijom oslikavanja pločnika sa porukama djece na temu ovisnosti koju udruga S.O.S. telefon provodi u suradnji sa Dječjim vrtićem Cvrčak kontinuirano već 7 godina obilježen je 26.06.2012. godine Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe opojnih droga. Na akciji su sudjelovala djeca iz 4 vrtićke skupine zajedno sa svojim tetama, a pridružili su se i građani i građanke sa svojom djecom.

Jedan od ciljeva rada udruge S.O.S. telefon je i prevencija ovisnosti. Udruga je tijekom proteklih godina provodila brojne radionice interaktivne i kreativne radionice sa djecom i mladima te tako radila na podizanju njihovog samopouzdanja i samopoštovanja kako bi se naučili oduprijeti utjecajima grupa i pojedinaca i pri tome izraziti svoj stav bez bojazni o neprihvaćanju.

Ovom javnom akcijom u centru grada nastoji se svake godine skrenuti pozornost svih građana na postojanje problema i važnost prevencije koja treba početi već u najranijoj dobi. Upravo iz tog razloga Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe opojnih droga obilježavamo s djecom vrtićkog uzrasta. Cilj je pokazati građanima da su i najmlađi svjesni štetnosti ovisnosti i potaknuti ih da se i sami uključe u borbu protiv ovog ozbiljnog problema u društvu.

no images were found