Udruga S.O.S. telefon Virovitica  u suradnji s Policijskom upravom Virovitičko – podravskom, obilježila je  Međunarodni  dan borbe protiv nasilja nad ženama  podjelom promotivnih materijala i u direktnim kontaktom s građanima. Akcija je održana ispred Gradske knjižnice i čitaonice Virovitica 24.11.2012. u vremenu od 10 do 12 sati. Velik broj građana posjetio je štand i primio informacije o problematici nasilja, ali i mogućnostima njihovog rješavanja. Podršku akciji dali su svojim dolaskom i župan Virovitičko-podravske županije Tomislav Tolušić te gradonačelnik grada Virovitice Ivica Kirin. 

Udruga S.O.S. telefon Virovitica  u suradnji s Policijskom upravom Virovitičko – podravskom, obilježila je  Međunarodni  dan borbe protiv nasilja nad ženama  podjelom promotivnih materijala i u direktnim kontaktom s građanima. Akcija je održana ispred Gradske knjižnice i čitaonice Virovitica 24.11.2012. u vremenu od 10 do 12 sati. Velik broj građana posjetio je štand i primio informacije o problematici nasilja, ali i mogućnostima njihovog rješavanja. Podršku akciji dali su svojim dolaskom i župan Virovitičko-podravske županije Tomislav Tolušić te gradonačelnik grada Virovitice Ivica Kirin.

Osim rada udruge S.O.S. telefon i Virovitičko-podravske policije, promoviran je i projekt Sigurno mjesto, financiran sredstvima Europske unije, kojeg Udruga S.O.S. telefon  provodi kao jedan od partnera Ženskoj sobi iz Zagreba.

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama označava i početak kampanje „16 dana aktivizma“. To je globalna kampanja protiv nasilja nad ženama koju različitim aktivnostima obilježava 1700 organizacija u preko 100 država svijeta. Kampanja završava 10. prosinca na Međunarodni dan ljudskih prava.

Važno je kontinuirano raditi na senzibilizaciji građana kako bi osvijestili da za niti jedno nasilje nikad i ni u kojem slučaju nema opravdanja. Naša je građanska odgovornost prijaviti nasilje za koje znamo da se događa. Posebno je važno raditi na izgradnji stavova  mladih o neprihvatljivosti nasilničkog ponašanja bez obzira u  kojem obliku ili segmentu društva se ono događalo.

U našem društvu još uvijek prevladava mišljenje kako je nasilje privatna, obiteljska stvar, međutim istraživanja pokazuju kako je nasilje nad ženama najveći izvanjski činitelj zdravstvenog rizika za žene i dovodi do više ozljeda nego prometne nesreće, nezgode i razbojništva nad ženama zajedno. Prema tome dolazimo do zaključka da nasilje nije i ne smije biti samo problem žrtve već je to problem koji traži angažiranost i odgovornost cijeloga društva. Upravo zato su važne aktivnosti senzibilizacije građana, jer samo  na taj način možemo utjecati na promjene u stavovima i društvu općenito.

no images were found