Prigodom Dana žena, ispred Gradske knjižnice i čitaonice održana je akcija udruge „S.O.S. Virovitica“ u kojoj su volonterke i zaposlenice dijelile promotivne letke te građane informirale o radu i aktivnostima Udruge. Ova akcija, organizirana u suradnji udruge „S.O.S. Virovitica“ i Povjerenstva za ravnopravnost spolova Virovitičko-podravske županije, za cilj je imala prikazati napredak koji je učinjen u pogledu ostvarivanja ženskih prava i ravnopravnosti od prvoga obilježavanja Dana žena koji je bio 8. ožujka 1909. godine u Americi pa sve do danas.

Prigodom Dana žena, ispred Gradske knjižnice i čitaonice održana je akcija udruge „S.O.S. Virovitica“ u kojoj su volonterke i zaposlenice dijelile promotivne letke te građane informirale o radu i aktivnostima Udruge. Ova akcija, organizirana u suradnji udruge „S.O.S. Virovitica“ i Povjerenstva za ravnopravnost spolova Virovitičko-podravske županije, za cilj je imala prikazati napredak koji je učinjen u pogledu ostvarivanja ženskih prava i ravnopravnosti od prvoga obilježavanja Dana žena koji je bio 8. ožujka 1909. godine u Americi pa sve do danas.

Međunarodni dan žena je dan koji slavi ekonomska, politička i društvena dostignuća pripadnica ženskog spola. Prvi dan žena  obilježen je 8.ožujka 1909. u Americi.

Danas, 110 godina poslije možemo reći da je  učinjen veliki napredak u pogledu ostvarivanja ženskih ljudskih prava i ravnopravnosti  ali još uvijek  postoje diskriminatorni faktori kojima su današnje žene izložene.

Nakon stoljetne borbe za radnička prava, žene su u 21. stoljeću potplaćene i primaju manje plaće za isti rad ,imaju manje mirovine i izložene su većem riziku od siromaštva.

U političkom životu su podzastupljene i uvijek na začelju kandidacijskih lista te samim tim i na  marginama odlučivanja.

 Neplaćene kućanske poslove u najvećem postotku i dalje obavljaju žene,a taj rad ne samo da nije plaćen već nije  ni  prepoznat i vrednovan kao rad.

Zaštita od nasilja nad ženama još uvijek nije dovoljno prepoznata kao problem društva a ne pojedinca i ne pruža se žrtvama dovoljno sigurnosti .

Žene  su danas suočene  s pokušajima oduzimanja  nekih davno stečenih prava  poput prava na legalan i dostupan pobačaj.

 Budimo hrabre i čuvajmo stečena ženska prava ali i postavljajmo nove zahtjeve za njihovo unapređenje. Slijedimo žene koje su bile pokretači za ostvarivanje prava jer da nije bilo njih žene bi danas bile potpuno nevidljive u društvu i ne bi imale ni ova prava i mogućnosti koje danas imaju.

Dan žena je dan slavlja, ali i otpora i borbe za sve one obespravljene i ranjive društvene skupine. Bitka za bolji svijet nema ni rod ni spol, zbog toga pozivamo i  muškarce da nam daju podršku u nastojanjima da ovo društvo učinimo ravnopravnijim , pravednijim,tolerantnijim i ugodnijim za život svih nas.