Predsjednica udruge S.O.S. telefon sudjelovala je 22. rujna na okruglom stolu „Prevencija nasilja nad ženama-primjeri dobre prakse“ koji je organizirao Obiteljski centar Virovitičko-podravske županije. Na okruglom stolu su, pored predstavnika Obiteljskog centra VPŽ i Udruge S.O.S. telefon sudjelovali i predstavnici policije i centara za socijalnu skrb sa područja Županije.

Cilj Okruglog stola je bio prepoznati potencijale za unaprjeđenje suradnje medu institucijama i organizacijama koje djeluju na problematici nasilja nad ženama kao neizostavna sastavnica uspostavljanja sustavnih rješenja za prevenciju i sprječavanje pojave nasilja nad ženama te ublažavanje i otklanjanje njegovih posljedica. Predsjednica Udruge je, osim predstavljanja uloge i rada S.O.S. telefona u našoj županiji, dala i prijedloge za unaprjeđivanje suradnje i pristupanja u rješavanju problematike nasilja nad ženama u kojima su povezane i institucije koje preventivnim djelovanjem pristupaju problematici nasilja nad ženama i one koje su uključene u procesuiranje i rješavanje slučaja nasilja nad ženama. Predložila je osnivanje neformalnog županijskog tima koji bi bio sastavljen od svih aktera uključenih u borbu protiv nasilja nad ženama koji bi se redovito sastajao s ciljem razmjene iskustava, informacija i primjera iz prakse kako bi se unaprijedila zaštita žena žrtava nasilja na području naše županije. Prijedlog je da se kroz djelovanje tima izradi lokalna strategija suzbijanja nasilja nad ženama. Također je istaknula da je nasilje u obitelji u velikoj mjeri povezano s alkoholizmom i bolesti PTSP-a  te da je potrebno raditi na prevenciji alkoholizma i uspostaviti kvalitetnije oblike pomoći oboljelima od PTSP-a.