Predstavnice Udruge S.O.S. telefon Virovitica sudjelovale su  na konferenciji „Žensko poduzetništvo u Vukovarsko-srijemskoj županiji“ održanoj u Vukovaru 02. veljače u organizaciji Udruge žena Vukovar.

Predstavnice Udruge S.O.S. telefon Virovitica sudjelovale su  na konferenciji „Žensko poduzetništvo u Vukovarsko-srijemskoj županiji“ održanoj u Vukovaru 02. veljače u organizaciji Udruge žena Vukovar.

Cilj konferencije bio je promoviranje malog i srednjeg poduzetništva te osnivanja podružnice ili udruge žena poduzetnica u županiji kao i  unaprjeđenja položaja žena poduzetnica na području Vukovarsko – srijemske županije.

Panelistice na konferenciji bile su mr. sc.Jasminka Keser, dipl. ecc, Ministarstvo poduzetništva i obrta Vlade RH; mr. sc. Helena Štimac Radin, Ured za ravnopravnost spolova Vlade RH; Vinka Ivanković, Županijska gospodarska  komora; Jadranka Radovanić, predsjednica Udruge žena poduzetnica KRUG, Split i Slađana Dabro, predsjednica Udruge žena poduzetnica Vukovarsko-srijemske županije

Nakon panel rasprave u sklopu konferencije organizirane su dvije paralelne radionice. Prvu radionicu pod nazivom „IPA IV – priprema za Europski socijalni fond“ vodila je Gordana Stojanović iz Agencije za razvoj Osječko-baranjske županije, a drugu radionicu pod nazivom “Potencijali i problemi ženskog poduzetništva”  vodio je Ivan Marjanović iz Županijske gospodarske komore Osijek.

Projekt je financiran od strane Ministarstva poduzetništva i obrta Vlade RH.