www.pomakonline.comPredstavnica udruge S.O.S Virovitica sudjelovala je na konferenciji „Strategija razvoja socijalnog poduzetništva“ koja je održana u ponedjeljak, 30.09.2013. u Zagrebu u sklopu projekta SEFOR2.

www.pomakonline.comPredstavnica udruge S.O.S Virovitica sudjelovala je na konferenciji „Strategija razvoja socijalnog poduzetništva“ koja je održana u ponedjeljak, 30.09.2013. u Zagrebu u sklopu projekta SEFOR2.

Na konferenciji, na kojoj se okupilo 60-ak sudionika/ica, prvi je puta javno predstavljen nacrt Strategije razvoja socijalnog poduzetništva na kojoj se radi od svibnja kada je osnovana radna skupina.

Panelisti/ce na konferenciji bili/e su Sonja Vuković, predsjednica Udruge Slap iz Osijeka te Katarina Ivanković Knežević, Luka Rajčić  i Ivana Sesar iz Ministarstva rada i mirovinskog sustava.

U prvom dijelu konferencije predstavljen je nacrt Strategije razvoja socijalnog poduzetništva, kao i mogućnosti financiranja socijalnog poduzetništva iz EU fondova. Drugi dio konferencije bio je posvećen radu u tematskim skupinama u kojima su sudionici/e imali/e prilike dati svoje komentare i prijedloge na mjere i aktivnosti predviđene u nacrtu Strategije.

Prije donošenja Strategije razvoja socijalnog poduzetništva u nekoliko gradova u Hrvatskoj će biti organizirane javne rasprave kako bi se čula različita mišljenja o ovoj tematici. Javne rasprave planirane su tijekom studenog.