Svake godine 18. listopada obilježava se Europski dan borbe protiv trgovine ljudima koji je utemeljila Europska komisija, želeći njime obratiti pozornost javnosti na važnost iskorjenjivanja trgovine ljudima (traffickinga).

Svake godine 18. listopada obilježava se Europski dan borbe protiv trgovine ljudima koji je utemeljila Europska komisija, želeći njime obratiti pozornost javnosti na važnost iskorjenjivanja trgovine ljudima (traffickinga). Ovaj dan obilježava se od 2006. godine kako bi se naglasila opasnost trgovine ljudima. Trafficking je, tvrde Ujedinjeni narodi i Vijeće Europe, kriminalno djelo koje, nakon trgovine drogom i krivotvorenom robom, trgovcima ljudima godišnje donosi više od 32 milijarde eura zarade te predstavlja najbrže rastuću i najprofitabilniju ilegalnu „industriju“. Prema procjenama, svake godine 2, 5 milijuna ljudi diljem svijeta postane žrtvama. Radi se uglavnom o ženama i djeci koje se iskorištava na različite načine (seksualna eksploatacija, prisilni rad, kućno ropstvo, trgovina organima, prisiljavanje na kriminalne radnje ili prosjačenje). Iako se najčešće trgovinu ljudima pripisuje slabije razvijenim državama i siromašnijim društvima, činjenica je da se trafficking događa i u razvijenijim područjima svijeta. Sve češće žrtve postaju i imigranti.

Trgovina ljudima prisutna i u Hrvatskoj

Ovaj problem prisutan je i u Republici Hrvatskoj koja je donedavno bila isključivo tranzitna zemlja, a od ulaska u Europsku uniju 2013. godine postaje i zemlja porijekla žrtava, ali i njihovo odredište. Trgovina ljudima u Hrvatskoj se sustavnije prati od 2002. godine. Prošle godine bile su zabilježene 222 žrtve trgovine ljudima, od toga 148 hrvatskih državljana/ki. Zastrašuje i činjenica da taj broj raste, stoga je vrlo važno zajedničkim snagama djelovati na zajedničkom cilju koji uključuje suzbijanje trgovine. U svojem Prijedlogu Nacionalnoga plana za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje 2017. – 2022. godine velik naglasak stavlja se na međunarodnu suradnju kojom se mogu prevenirati i suzbiti lanci trgovine ljudima. U Hrvatskoj je, suradnjom Vladinoga Ureda za ljudska prava te nevladinih organizacija, nastala i SOS telefonska linija (0800 77 99) koja pruža informacije, a na kojoj možete zatražiti pomoć ili upozoriti na sumnjive slučajeve mogućeg trgovanja ljudima. Osim telefonske linije, u Hrvatskoj djeluju i skloništa za žrtve traffickinga te pojedine nevladine organizacije koje pružaju pravnu, savjetodavnu i psihološko-socijalnu pomoć svim žrtvama trgovanja. Kako je u svojem prošlogodišnjem obraćanju izjavio Povjerenik za migracije, unutarnje poslove i građanstvo pri Europskoj komisiji, Dimitris Avramopoulos, „svakoga dana beskrupulozni krijumčari radi zarade iskorištavaju žene i djevojčice, muškarce i dječake, građane EU-a i građane trećih zemalja. Na Europski dan borbe protiv trgovine ljudima podsjećamo se na ozbiljnost tog stravičnog zločina koji je često snažno povezan s prekograničnim organiziranim kriminalom i u kojem se često iskorištavaju nezakoniti migracijski tokovi. Od presudne je važnosti da službena tijela i dionici pojačaju djelovanje na rješavanju složenog lanca krijumčarenja, smanjenja potražnje, praćenja novca i omogućivanja žrtvama boljeg pristupa pravosuđu. Spremni smo pružiti dodatnu podršku našim državama članicama i tješnje surađivati s međunarodnim partnerima na iskorjenjivanju trgovine ljudskim bićima.“