Edukacija za Voditelja izrade i provedbe projekta financiranih iz EU fondova je započela 15.6. i trajat će do 15.9.2020. Edukaciju za 35 osoba sa područja 4 županije (Vukovarsko-srijemske, Osječko-baranjske, Požeško-slavonske i Virovitičko-podravske županije) provodi Pučko otvoreno učilište Algebra i Ustanova za obrazovanje odraslih Edunova. Trenutno su polaznici ušli u 10. tjedan predavanja.

Edukacija se sastoji od teorijskog i praktičnog djela i kao takva iziskuje puno vremena tj. angažmana u istraživanju, učenju/savladavanju novih pojmova (kao što su EU fondovi, što je logička matrica, aktivnosti i proračun projekta, rad u aplikacijskim obrascima i slično, provođenja vježbi, primjeri iz prakse).

Iako se  provodi on-line, edukacija nije ex katedra već interaktivna, polaznici se mogu uključiti u bilo kojem trenutku, postaviti pitanje ako imaju nejasnoća, te mogu komentirati vježbe tj. zadaću komentiraju na predavanjima tako da polaznici imaju mogućnost učiti kako iz svojih tako i iz tuđih grešaka.

Nakon obrađenih edukacijskih cjelina, polaznici izrađuju završni rad. Prilikom izrade završnog rada odnosno izrade projektnog prijedloga mentor (predavač) im je dostupan cijelo vrijeme za konzultacije.

Donosimo vam neka od iskustva naših polaznika/ca:

„Prije svega, sviđa mi se način rada pogotovo jer u zadnje vrijeme dosta radimo u grupi i stvarno možemo vidjeti prednosti timskog rada, nažalost timski rad ima i jednu manu, a to je da kad većina grupe pokaže kako može raditi i doprinositi uvijek postoji pojedinac ili dva koji apsolutno ne pridonose radu čak ni sa jednom rečenicom niti na jednom susretu. Naravno da smatram kako je to nepravedno, ali sam u globalu zadovoljna sa do sada naučenim (osmišljavanje ideje, razrada ideje, ispunjavanje obrazaca A i B, logička podloga, svrha i smisao projekata). Budući da smo dosadašnje zadatke rješavali na vrijeme i većinom točno to nam može biti dokaz kako smo nešto i naučili, a ostatak dolazi s iskustvom“. (A.Š.)

 

„Zadovoljna sam načinom provođenja edukacije. Dobro osmišljeni koncept predavanja na način da se prvo prođe teorijski dio i onda se odmah odradi grupno praktični dio. Profesor je uvijek voljan pomoći i komunikativan. Jedino smatram da bi komunikacija u grupi bila lakša da je predavanje uživo, ali dobro to je tako iz drugih opravdanih razloga“. (K.T.)

 

„Trenutno smo se podijelili tko će s kime raditi završni projekt. Edukacije su super iz razloga jer dosta radimo sami i ukoliko nam nešto nije jasno profesor uskoči. Sve pohvale“! (M.Š.)

 

„Edukacija je supeeer!! Stvarno zanimljiva i poticajna edukacija u kojoj vidim puno benefita i potencijala! Trenutno radimo na vlastitim završnim projektima tako da vidimo i koliko smo naučili na predavanjima!! Predavač odličan, rad u grupama zanimljiv i poticajan! Stvarno odličan način stjecanja novih znanja“! (D.O.)

 

„Edukacija mi se čini dobro osmišljena a predavača g. Tomislava Barbarića smatram kompetentnim. Dosta ima samostalnog rada(odnosno rada u grupama) što je dobro. Mala poteškoća je što je velikoj većini nas to potpuno nova materija pa se ponekad malo „izgubimo“. Tomislav ne može istodobno biti u svim učionicama da nas odmah ispravno usmjeri pa zato katkad trošimo previše vremena i energije. Možda bi se nešto bolji rezultati postizali da je edukaciju bilo moguće provesti uživo. Komunikacija među nama unutar grupe sigurno bi bila bolja“. (R.R.)

Edukacija se provodi u sklopu projekta „Nova znanja nove prilike“ koji je financiran sredstvima Europske unije u okviru Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali 2014.–2020. iz sredstava Europskog socijalnog fonda u 100% iznosu.