preuzmiPredstavnica udruge S.O.S. Virovitica sudjelovala je na dvodnevnoj edukaciji o važnosti provođenja medijskih kampanja. Edukacija je održana u organizaciji Ženske sobe Zagreb 20. i 21.09.2016. u sklopu projekta Novom snagom protiv nasilja nad ženama.

preuzmiPredstavnica udruge S.O.S. Virovitica sudjelovala je na dvodnevnoj edukaciji o važnosti provođenja medijskih kampanja. Edukacija je održana u organizaciji Ženske sobe Zagreb 20. i 21.09.2016. u sklopu projekta Novom snagom protiv nasilja nad ženama.

Kroz dva dana interaktivnih radionica, predstavnicama organizacija civilnog društva okupljenima na  edukaciji pobliže su objašnjeni pojmovi medijskih kampanja, koji su koraci u kreiranju uspješne kampanje, kako komunicirati s medijima te kako na najbolji mogući način prenijeti poruku koju želimo ciljanoj skupini.

Teorijska izlaganja relevantnih stručnjaka/inja iz područja odnosa s javnošću i komunikacije s medijima, kao i praktični rad samih sudionica poslužili su kao polazište za početne korake u osmišljavanju kampanje organizacija civilnog društva s ciljem promocije rada na suzbijanju nasilja nad ženama.