Od 04. do 06. listopada  2021. sudjelovali smo na trodnevnoj edukaciji  “Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za sudjelovanje u procesu javnih politika i zagovaranja” namijenjenoj predstavnicima/ama organizacija članica Mreže podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela.

Edukacija je sastavni dio projekta “Organizacije civilnog društva kao ključni akteri u standardizaciji sustava za podršku žrtvama i svjedocima/kinjama kaznenih djela” kojeg provodi Ženska soba – Centar za seksualna prava u partnerstvu s Udrugom za podršku žrtvama i svjedocima, Hrvatskim pravnim centrom i partnerskom organizacijom s Islanda, Samtok um kvennaathvar ( The Women´s Shelter)

O temi razvoja javnih politika i zagovaranja prvi su dan govorili/e pradstavnici/e Centra za mirovne studije, Kuće ljudskih prava i Zaklade Solidarna, a drugi dan predstavnici/e The European Union Agency for Fundamental Rights te Victim Support Europe. Treći dan bio je namijenjen radu na razvoju strateškog dokumenta “Strateški pravci djelovanja Mreže podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela 2022. – 2023.”.

Ispred Udruge S.O.S – savjetovanje, osnaživanje, suradnja sudjelovale su Marina Stubičar, voditeljica projektnih aktivnosti programa „Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“ te Desa Kolesarić, koordinatorica Udruge.

*Projekt je podržan od strane Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP i Norveških grantova

.