za web1Udruga S.O.S. Virovitica i ove je godine sudjelovala u manifestaciji Dan otvorenih vrata. U subotu, 27.05.2017. u vremenu od 9 do 12 sati građani/ke mogli su doći u prostorije udruge i upoznati se s našim radom.

za web2Udruga S.O.S. Virovitica i ove je godine sudjelovala u manifestaciji Dan otvorenih vrata. U subotu, 27.05.2017. u vremenu od 9 do 12 sati građani/ke mogli su doći u prostorije udruge i upoznati se s našim radom.

Zainteresiranim građanima/kama predstavljeni su aktualni projekti udruge te planovi za buduće aktivnosti. Posjetiteljima su uz informacije bili podijeljeni i promotivni materijali nastali u sklopu različitih projekata i programa koje je provodila udruga.

Udruga S.O.S. Virovitica osnovana je prije 17 godina i od tada pa do danas radi na promociji i zaštiti ljudskih prava s naglaskom na prava žena, pruža pomoć i podršku ženama žrtvama nasilja, radi na prevenciji svih oblika nasilja i ostalih nepoželjnih oblika ponašanja, zalaže se za demokratizaciju društva i uspostavu ravnopravnosti spolova.

Manifestacija Dani otvorenih vrata udruga koju organizira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske godišnji je događaj koji se održava u cijeloj Hrvatskoj s ciljem informiranja javnosti o radu udruga u lokalnoj i široj zajednici. Ove godine Dani otvorenih vrata održavali su se od 25. – 27.05.2017.