web1

Danas se  obilježava  Dan ljudskih prava. Obilježava se od 1948 godine kada je  potpisana  Deklaracija o ljudskim pravima u kojoj je utemeljeno da suSvi ljudi rođeni  slobodni, s jednakim dostojanstvom i pravima”.web2

 

Danas se  obilježava  Dan ljudskih prava. Obilježava se od 1948 godine kada je  potpisana  Deklaracija o ljudskim pravima u kojoj je utemeljeno da suSvi ljudi rođeni  slobodni, s jednakim dostojanstvom i pravima”.

Zaštita ljudskih prava i sloboda u suvremenoj političkoj povijesti osigurana je u svim demokratskim državama svijeta. Republika Hrvatska implementirala je zaštitu ljudskih prava u Ustav RH i to eksplicitno u čl.14 koji kažeSvatko u Republici Hrvatskoj ima prava i slobode, neovisno o njegovoj rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama. Svi su pred zakonom jednaki“.

No i danas nakon 65 godinu od potpisivanja Deklaracije o ljudskim pravima, te donošenja različitih dokumenata o zaštiti ljudskih prava, svjedoci smo grubih  kršenja istih  u cijelom svijetu.

U ostvarivanju ljudskih prava najvidljivija je podjela na pravo i pravdu, jer prava su zajamčena, ali postoji li pravda u njihovom ostvarivanju? Koliko smo kao pojedinci spremni učiniti da pravo i zaživi u stvarnosti za sve ljude? To su pitanja za razmišljanje svakoga od nas.

Udruga S.O.S. Virovitica radi na  promociji i zaštiti ljudskih prava kao jednim od važnih elemenata izgradnje građanskog društva, te vas pozivamo da i vi date svoj doprinos u osiguravanju zaštite tih prava u svojoj sredini, jer ostvarivanje i primjena ljudskih prava odgovornost je svakog nas ponaosob.

Možda je ovaj  dan najbolje vrijeme da preispitamo svoj osobni stav i djelovanje prema različitosti i uvažavanju drugih i drugačijih.