OGLAS

Za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u projektu Zaželi – Udruge S.O.S. –savjetovanje, osnaživanje, suradnja

RADNICA ZA PRUŽANJE USLUGA POTPORE (pomoć u kući)

 

Radno mjesto: radnica za pružanje usluga potpore (pomoć u kući)

Mjesto rada: Virovitica i prigradska naselja (Čemernica, Golo Brdo, Jasenaš, Korija, Milanovac, Podgorje, Rezovac, Rezovačke Krčevine, Sveti Đurađ)

Broj traženih radnika: 10

Vrsta zaposlenja: Na određeno vrijeme od 12 mjeseci

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Naknada za prijevoz: u cijelosti

Natječaj vrijedi od: 03.08.2020.

Natječaj vrijedi do: 17.08.2020.

Uvjeti na radnom mjestu: terenski rad

Radno iskustvo: nije važno

Poslodavac: S.O.S. – savjetovanje, osnaživanje, suradnja

Razina obrazovanja:

 • Nezavršena osnovna škola
 • Završena osnovna škola
 • Najviše završena srednja škola 3 godine ili
 • Najviše završena srednja škola 4 godine

Opis poslova:

 • Obavljanje kućanskih poslova (pospremanje kuće, donošenje ogrijeva, priprema obroka, organiziranje pranja i glačanja rublja i drugih kućanskih poslova)
 • Briga o higijeni
 • Nabava namirnica, lijekova i drugih potrepština
 • Pomoć pri odlasku u šetnju
 • Pomoć u socijalnoj integraciji

Osobe koje se mogu prijaviti na oglas:

Nezaposlene punoljetne žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje :

 • Starije od 50 godina
 • Žene s invaliditetom
 • Žrtve trgovanja ljudima
 • Žrtve obiteljskog nasilja
 • Azilantice
 • Mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.)
 • Liječene ovisnice
 • Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci
 • Pripadnice romske nacionalne manjine
 • Beskućnice

Prijavi na oglas kandidati su dužni priložiti prema odrednicama Projekta sljedeće:

 • Životopis (uz obaveznu naznaku kontakt telefona i vlastoručno potpisan životopis)
 • Preslika osobne iskaznice
 • Preslika dokaza o najvišoj razini obrazovanja
 • Osobe bez završenog osnovnoškolskog obrazovanja trebaju dostaviti vlastoručno potpisanu izjavu da nemaju završenu osnovnu školu
 • Potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba
 • Dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda izdana od hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 • Izjava o suglasnosti za korištenje osobnih podataka Izjava o suglasnosti za korištenje osobnih podataka
 • Izjava o pohađanju programa osposobljavanja Izjava o pohađanju obrazovanja

Osobe koje se prijavljuju na oglas dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu:

S.O.S. – savjetovanje, osnaživanje, suradnja, Trg fra Bonifacija Gerbera bb, 33000 Virovitica, putem pošte ili osobno najkasnije do 17.08.2020. godine do 15 sati s naznakom „Za natječaj – ZAŽELI“

Podnositeljice su u životopisu dužne naznačiti kojoj skupini prema priloženom linku pripadaju te priložiti odgovarajuću potvrdu npr. za žene s invaliditetom: Rješenje o invaliditetu.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Sve informacije o Oglasu mogu se dobiti na kontakt broj: 033 721 500