web

U Tuheljskim Toplicama od 19.-21.11.2015. godine održana je trodnevna rezidencijalna koordinacija koja je organizirana u sklopu projekta ”Znanjem do promjena”*. Na koordinaciji pod nazivom ”Unaprjeđenje međuresorne suradnje” sudjelovalo je četrdesetak predstavnika organizacija civilnog društva i lokalnih dionika s područja tri županije; Virovitičko-podravske, Požeško-slavonske i Koprivničko-križevačke, koji u svom radu pružaju pomoć i podršku osobama u nepovoljnom položaju.

web

U Tuheljskim Toplicama od 19.-21.11.2015. godine održana je trodnevna rezidencijalna koordinacija koja je organizirana u sklopu projekta ”Znanjem do promjena”*. Na koordinaciji pod nazivom ”Unaprjeđenje međuresorne suradnje” sudjelovalo je četrdesetak predstavnika organizacija civilnog društva i lokalnih dionika s područja tri županije; Virovitičko-podravske, Požeško-slavonske i Koprivničko-križevačke, koji u svom radu pružaju pomoć i podršku osobama u nepovoljnom položaju.

Na koordinaciji su putem prezentacija i obrada tema iznijetih od strane različitih izlagača, sudionicima omogućene informacije i iskustava koja će im koristiti u svakodnevnom radu, ali i uvid u problematiku s kojom se u svom radu susreću predstavnici organizaciji i institucija. Interaktivni pristup koordinacije olakšao je prijenos znanja i vještina što je ujedno i doprinijelo dinamičnom dijalogu predstavnika organizacija i institucija s područja tri županije, ponajviše iz razloga što svako područje ima podjednake probleme, ali također i pristupe u njihovom rješavanju.

U uvodnom dijelu voditeljica projekta je predstavila sami projekt i osvrnula se na namjeru i osobitost koordinacije čija se važnost sastoji u čvršćem povezivanju organizacija civilnog društva i institucija kako bi zajedničkim podržavanjem i suradnjom omogućili efikasnije i kvalitetnije pružanje usluga svojim korisnicima. Sudionici/e su putem raznih izlaganja stekli bolji uvid u djelokrug i načine rada organizacija civilnog društva, policije, Centara za socijalnu skrb, Zavoda za zapošljavanje i sudstva. Svi su se osvrnuli i istaknuli nužnost zajedničkog rješavanja problematika jer međusobnom sinergijom te razmjenom informacija i znanja moguće je istinski djelovati na poboljšanje pružanja pomoći i podrške osobama u nepovoljnom položaju.

Rad koordinacije i važnost međuresorne suradnje podržali su i gradonačelnici: Ivica Kirin, gradonačelnik Virovitice, Branko Hrg, gradonačelnik Križevaca, Vinko Kasana, gradonačelnik Lipika, Vedran Neferović, gradonačelnik Požege i Davor Huška, gradonačelnik Pakraca.

Rad koordinacije je moderirala i supervizirala sutkinja Visokog prekršajnog suda RH Branka Žigante Živković.

Cjelokupnu koordinaciju sudionici su ocijenili kao izrazito pozitivnu i poticajnu što govore i dojmovi kako će informacije stečene prilikom trodnevnog rada sudionici koristiti svakodnevno te ih prenijeti ostalim kolegama u organizacijama i institucijama.

*Projekt „Znanjem do promjena“ provode udruga S.O.S. – savjetovanje, osnaživanje, suradnja i partnerske organizacije Udruga žena „HERA“ Križevci i Centar za podršku i razvoj civilnog društva „DELFIN“. Cilj projekta je unaprjeđenje sposobnosti OCD-a za pružanje socijalnih usluga i jačanje partnerstva i suradnje civilnog društva s ostalim dionicima koji djeluju u području pružanja socijalnih usluga. Projekt čija je vrijednost 749.957,00kn sufinancira Europska unija u sklopu Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade RH i provodi se u okviru prioritetne osi 5. Jačanje uloge civilnoga društva za bolje upravljanje i mjere 5.2 Jačanje uloge organizacija civilnoga društva (OCD-ova) za društveno-gospodarski rast i demokratski razvoj Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala“ 2007.-2013.

SOS VIROVITICA - Zaglavlje JPEG