web1U sklopu projekta ”Znanjem do promjena”*, u Višnjici je 14.05.2015. godine Udruga S.O.S. Virovitica održala drugi modul jednodnevnih radionica za predstavnike organizacija civilnog društva s temom ”Supervizija”.

web2

U sklopu projekta ”Znanjem do promjena”*, u Višnjici je 14.05.2015. godine Udruga S.O.S. Virovitica održala drugi modul jednodnevnih radionica za predstavnike organizacija civilnog društva s temom ”Supervizija”.

U prvom dijelu radionice sudionicima je Jelena Kolesarić teorijskim izlaganjem predočila osnovne supervizije – pojam, svrhu, vrste te fokus supervizije o problematici na koju se nastoji utjecati.

Nakon teorijskog djela koji je omogućio sudionicima da se upoznaju sa supervizijom uslijedio je dio koji je vodila prof. Jadranka Puzak koja je prikazala superviziju iz svog dugogodišnjeg iskustva i rada te sudionike upoznala s procesnim principima vođenja supervizije. Sudionici su radom u grupama simulirali slučajeve supervizije u kojoj su po ulogama iznosili probleme koje su potom sa svojim supervizorima nastojali riješiti. Radom u grupama sudionici su imali priliku iskusiti postupak supervizije i sagledati kako je supervizija protekla te koji su njeni ishodi i postignuća. Iako se supervizijom najučestalije služe stručnjaci u profesionalnim okruženjima, njena primjena je potrebna u svim pomagačkim zanimanjima te je metoda koja je dobrodošla u svim organizacijama civilnog društva kako bi se unaprijedilo njihovo djelovanje.

 

*Projekt „Znanjem do promjena“ provode udruga S.O.S. – savjetovanje, osnaživanje, suradnja i partnerske organizacije Udruga žena „HERA“ Križevci i Centar za podršku i razvoj civilnog društva „DELFIN“. Cilj projekta je unaprjeđenje sposobnosti OCD-a za pružanje socijalnih usluga i jačanje partnerstva i suradnje civilnog društva s ostalim dionicima koji djeluju u području pružanja socijalnih usluga. Projekt čija je vrijednost 749.957,00kn sufinancira Europska unija u sklopu Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade RH i provodi se u okviru prioritetne osi 5. Jačanje uloge civilnoga društva za bolje upravljanje i mjere 5.2 Jačanje uloge organizacija civilnoga društva (OCD-ova) za društveno-gospodarski rast i demokratski razvoj Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala“ 2007.-2013.

sos-virovitica-transparentno-web