16 dana

„16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“ je međunarodna kampanja koju je 1991. godine pokrenuo Women’s Global Leadership (Centar za globalno liderstvo žena) SAD, a provodi ga više od 2000 različitih organizacija u preko 150 zemalja svijeta kroz različite aktivnosti (javne, ulične akcije i promocije, rasprave, edukativne i kreativne radionice i dr.)2international-day-elimination-violence-women_2511121

„16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“ je međunarodna kampanja koju je 1991. godine pokrenuo Women’s Global Leadership (Centar za globalno liderstvo žena) SAD, a provodi ga više od 2000 različitih organizacija u preko 150 zemalja svijeta kroz različite aktivnosti (javne, ulične akcije i promocije, rasprave, edukativne i kreativne radionice i dr.)

Dan 25. studeni kao Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama izabran je u znak sjećanja na sestre Mirabel, političke aktivistice, koje je brutalno dao smaknuti diktator Rafael Truillo u Dominikanskoj Republici 1960. godine. Ovaj događaj postao je simbolom otpora diktatorskom režimu. Ujedinjeni narodi su 1999. godine proglasili ovaj dan Međunarodnim danom eliminacije nasilja nad ženama.

Kampanja traje svake godine od 25. studenog, Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama do 10. prosinca Međunarodnog dana ljudskih prava te se tako na simboličan način povezuju, a javnost podsjeća da je nasilje nad ženama zapravo kršenje ljudskih prava.

U periodu trajanja kampanje„16 dana aktivizma“ obilježava se još nekoliko važnih dana:

1. prosinca Međunarodni dan borbe protiv AIDS –a, a samo dva dana kasnije, 3. prosinca, Međunarodni dan osoba s invaliditetom. Svakako jedan od najznačajnijih dana u borbi protiv nasilja nad ženama je i spomen na dan masakra u Montrealu, 6. prosinac. Tada 25-godišnji Marc Lepine ubio je 14 žena na sveučilištu u Montrealu jer je smatrao da su njegovo mjesto na smjeru strojarstva zauzele žene koje tobože žele biti inženjerke. Kampanja završava 10. prosinca Danom ljudskih prava koji predstavlja prekretnicu u suvremenoj povijesti jer je na taj dan na zasjedanju opće skupštine Ujedinjenih naroda potpisana Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima kao dokument koji predstavlja osnovu svih pravno obvezujućih međunarodnih instrumenata zaštite ljudskih prava nastalih nakon 1948. godine.

Osnovni ciljevi kampanje su:

  • podizanje svjesnosti o važnosti prevencije i suzbijanja svih oblika nasilja, a posebice rodno uvjetovanog nasilja.
  • podizanje razine svijesti građana o problemu rodno uvjetovanog nasilja i važnosti beskompromisne osude nasilja.
  • jačanje lokalnog djelovanja u sprječavanju nasilja nad ženama
  • važnosti sprečavanja kršenja ljudskih prava na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i internacionalno razini
  • povezivanje i umrežavanje na svim razinama s ciljem zaustavljanja nasilja nad ženama
  • iskazivanje ženske solidarnosti širom svijeta u zaustavljanju nasilja nad ženama
  • zagovaranje i lobiranje za dosljednu implementiraju zajamčene mehanizme eliminacije nasilja nad ženama