U tijeku je izrada Povelje o suradnji Grada Virovitice i nevladinog, neprofitnog sektora. Prijedlog Povelje dostupan je u nastavku teksta.

U okviru inicijative održan je do sada jedan sastanak udruga sa područja Grada Virovitice, izabran je Inicijativni odbor za izradu Povelje kojeg čine udruge: Plesni centar „Virovitica“, Udruženje klubova liječenih alkoholičara Virovitica, Centar za cjeloživotno učenje, Centar civilnih inicijativa „Spajalica“, Udruga distrofičara Virovitica, Društvo psihologa VPŽ, Organizacija slijepih VPŽ,Udruga defektologa VPŽ i S.O.S. telefon-POZIV U POMOÆ.
Inicijativni odbor je na sastancima izradio prijedlog Povelje o suradnji Grada Virovitice i nevladinog sektora. Povelja je temeljni dokument kojim bi se definirali međusobni odnosi i partnerstvo Grada Virovitice i nevladinog, neprofitnog sektora. Donošenje Povelje je u skladu sa Nacionalnom strategijom stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva koju je donijela Vlada RH 2006. godine.
Prijedlog Povelje dostupan je za javnost, a prijedlozi i komentari za sadržaj Povelje primaju se na email adresu sos.vt@email.t-com.hr
Slijedeći sastanak udruga s područja grada Virovitice održat će se 10. studenog u prostorijama Centra za socijalnu skrb Virovitica u 17 sati, na kojemu će biti razmotreni prijedlozi i komentari. Nakon prihvaćanja prijedloga i izmjena teksta Povelje, ona će se dati na razmatranje i usvajanje predstavnicima gradske vlasti.

Inicijativu za donošenje Povelje o suradnji Grada Virovitice i nevladinog, neprofitnog sektora financijski podražava Zaklada za razvoj lokalne zajednice „Slagalica“.

Povelja o suradnji Grada Virovitice i nevladinog, neprofitnog sektora>>