U Đurđevcu, u hotelu Picok 24. i 25. lipnja održao se međuresorni trening  za predstavnike/ce Ministarstva pravosuđa i uprave, Državnog odvjetništva, centara za socijalnu skrb, policije kao i za predstavnike/ce organizacija civilnog društva, članica Mreže podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela s područja osam županija; Bjelovarsko- bilogorske županije, Brodsko- posavske županije, Koprivničko- križevačke županije, Krapinsko- zagorske županije, Međimurske županije, Požeško- slavonske županije, Varaždinske županije i Virovitičko podravske županije.

Prvi dan međuresornog treninga započeo je video spotom u kojem su prikazane  aktivnosti Mreže podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela. Dan se sastojao od dvije radionice te jednog predavanja. Prva radionica odnosila se na „Komunikacijske vještine u radu sa žrtvama“ a naglasak radionice bio je na aktivnom slušanju, voditelj radionice je bila  Paola Bogović, mag.pshych.

Zatim drugu radionicu je predvodila Branka Žigante Mašić, mag.iur , a odnosila se na Nužnost i obveza intersketorske i međusektorske suradnje u svrhu pojedinačne procjene žrtve, kao i predlaganje i izricanje mjera zaštite i mjera procesne zaštite za žrtvu kaznenih djela“.  U tijeku radionice upoznati smo s obilježjima nasilja u obitelji, tko  ima obavezu prijavljivanja nasilja, razlike u mjerama opreza u kaznenom postupku i prekršajnom postupku te o međunarodnim pravnim izvorima koji govore o važnosti međusektorske i intersektorske suradnje.

Posljednje predavanje toga radnog dana predvodio je Miren Špek mag.iur iz Udruge za podršku žrtvama i svjedocima. Tema radionice/ predavanja je bila „Institut osobe od povjerenja“. Pobliže je predstavljena uloga osobe od povjerenja te važnost pratnje žrtve i svjedoka u kaznenom postupku, također je prikazao pravne izvore koji govore o pravima žrtava iz kojih se jamči i mogućnost da netko bude sa žrtvom tijekom postupka.

Drugi dan, ujedno i posljednji dan dvodnevnog međuresornog sastanka, otvorile su Branka Lučić, mag.iur. te dr.sc. Lana Peto Kujundžić. Predavanje se odnosilo na „Institut pojedinačne procjene potrebe žrtve“. Predavanje je uključivalo informacije o tome tko, kada i koji odjel provodi pojedinačnu procjenu potrebe žrtve te smo upoznati s obrascem pojedinačne procjene potrebe žrtve (PPPŽ).  Kraj predavanje obilježen je podjelom sudionika u grupe te je svaka grupa na temelju određenog slučaja morala izraditi pojedinačnu procjenu potrebe žrtve. Važnost podijele u grupe se očitovala u tome što  su u grupama sudjelovali predstavnici različitih institucija i organizacija.

Nakon odrađenih radionica i predavanja ispunjen je evaluacijski upitnik treninga radi ocjenjivanja predavača i sadržaja ali i davanja prijedloga za sljedeći trening.

Završetkom dana facilitatorica se zahvalila svim prisutnima na velikom odazivu te na aktivnom sudjelovanju.