U subotu 17.10 na Cvjetnom trgu u Zagrebu obilježen je Europski dan suzbijanja trgovine ljudima.

Udruga S.O.S. telefon sudjelovala je u subotu 17.10 na javnom skupu povodom obilježavanja Europskog dana suzbijanja trgovine ljudima. Organizator skupa bio je Vladin Ured za ljudska prava. S.O.S. telefon zajedno je sa ostalim udrugama članicama mreže PETRA (Za eliminaciju i prevenciju trgovanja ljudima) predstavio svoje informativne materijale i prolaznike upoznavao s problemom trgovine ljudima.
Pored mreže PETRA na ovom javnom skupu sudjelovali su i predstavnici MUP-a, Crvenog križa, Europske komisije u Hrvatskoj, Ureda za ljudska prava, Međunarodne organizacija za migracije i Međunarodnog centra za razvoj migracijskih politika .