Održan sastanak multidisciplinarnog županijskog tima za suzbijanje trgovanja ljudima VPŽ

U utorak 28. rujna u prostorijama Centra za socijalnu skrb Virovitica održan je sastanak multidisciplinarnog tima za suzbijanje trgovanja ljudima Virovitičko-podravske županije. Na sastanku su sudjelovali predstavnici Centra za socijalnu skrb iz Virovitice, Slatine i Orahovice, predstavnici policije, sudstva, zdravstveni djelatnici, predstavnici lokalne samouprave i predstavnice Povjerenstva za ravnopravnost spolova VPŽ. Sastanak je održan u sklopu projekta „Edukacija multidisciplinarnog županijskog tima za suzbijanje trgovine ljudima“ uz financijsku potporu Ureda za ljudska prava Vlade RH.

Obilježavanje Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama

Predsjednica udruge S.O.S. telefon sudjelovala je 22. rujna na okruglom stolu „Prevencija nasilja nad ženama-primjeri dobre prakse“ koji je organizirao Obiteljski centar Virovitičko-podravske županije. Na okruglom stolu su, pored predstavnika Obiteljskog centra VPŽ i Udruge S.O.S. telefon sudjelovali i predstavnici policije i centara za socijalnu skrb sa područja Županije.