Udruga S.O.S. Virovitica partner je na programu ”Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela” kojeg je nositeljica Ženska soba – Centar za seksualna prava iz Zagreba, a koji je  financijski podržan od Ministarstva pravosuđa.

 

 

Udruga S.O.S. Virovitica partner je na programu ”Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela” kojeg je nositeljica Ženska soba – Centar za seksualna prava iz Zagreba, a koji je  financijski podržan od Ministarstva pravosuđa.

 

Program je započeo u siječnju, a osnovni cilj programa je osigurati pružanje pomoći i podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela u županijama u kojima nisu osnovani odjeli za podršku žrtvama i svjedocima.

 

Pružanje pomoći i podrške sastoji se od praktičkih savjeta, emocionalne podrške, informiranja o pravima žrtava i svjedoka prije, tijekom i nakon sudskog procesa.

 

Svi koji su žrtve ili svjedoci kaznenih djela mogu nam se obratiti telefonski na broj 033 721 500 svaki radni dan od 08.00 do 16.00 sati, mailom sos.vt@email.t-com.hr ili osobnim dolaskom uz prethodni dogovor o terminu dolaska.

 

 

 

Popis organizacija civilnog društva koje su partnerice na programu su:

  1. S.O.S. Virovitica – savjetovanje, osnaživanje, suradnja (Virovitičko – podravska županija)
  2. Centar za građanske inicijative Poreč (Istarska županija)
  3. Centar za podršku i razvoj civilnog društva DELFIN (Požeško-slavonska županija i Bjelovarsko – bilogorska županija)
  4. DEŠA – Dubrovnik (Dubrovačka županija)
  5. Udruga HERA Križevci – za zaštitu i promicanje ljudskih prava (Koprivničko-križevačka županija i Bjelovarsko-bilogorska županija)
  6. Informativno pravni centar (Brodsko-posavska županija)
  7. Ženska grupa Karlovac Korak (Karlovačka županija i Ličko-senjska županija)
  8. Udruga za podršku žrtvama i svjedocima (Varaždinska i Međimurska županija)
  1. SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko – zagorske županije, Zagorje (Krapinsko-zagorska županija)
  2. Udruga ZvoniMir (Šibensko-kninska županija)