U sklopu programa “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela” održan je trodnevni sastanak predstavnika/ca sustava podrške za žrtve kaznenih djela, 19. – 21. travnja 2023. godine, u Termama Tuhelj.
Prvi dan (19.04.2023.) sudjelovali smo na zajedničkom sastanku s Odjelima za podršku žrtvama i svjedocima i Ministarstva pravosuđa i uprave.
Drugi dan  (20.04.2023.) sudjelovali smo na predavanju koji je održao dr.med. Goran Arbanas s klinike za psihijatrije Vrapče na temu “Vještačenje”
Trećeg dana  (21.04.2023.) sve članice Mreže podrške razgovarale su o sigurnosti u okviru Mreže podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela.
Ovaj program provode Ženska soba kao koordinatorica te Udruga za podršku žrtvama i svjedocima; Centar za građanske inicijative Poreč; Delfin Zamir; Desa Dubrovnik; HERA Križevci – za zaštitu i promicanje ljudskih prava; Informativno pravni centar – IPC; Ženska grupa Karlovac KORAK; SOS Virovitica; SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko – zagorske županije, Zagorje; Udruga ZvoniMir.
Program „Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“ financira Ministarstvo pravosuđa i uprave RH.
Više o Programu i kojoj organizaciji civilnog društva iz “Mreže podrške” se u kojoj županiji možete obratiti za pomoć i podršku ukoliko ste žrtva ili svjedok/inja kaznenog djela ili prekršaja nasilja u obitelji, saznajte na web stranici Programa www.mrezapodrskeisuradnje.com