Udruga S.O.S. Virovitica partnerska je organizacija u provedbi programa pod nazivom “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela” (http://mrezapodrskeisuradnje.com/), kojeg financira Ministarstvo pravosuđa.

Udruga S.O.S. Virovitica partnerska je organizacija u provedbi programa pod nazivom “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela” (http://mrezapodrskeisuradnje.com/), kojeg financira Ministarstvo pravosuđa.

Za provedbu programa potrebni su nam volonteri/ke 🙂 

Volonteri/ke mogu biti umirovljenici/ce, studenti/ce, zaposlena ili nezaposlena osoba, odnosno odgovorna punoljetna osoba:

  • protiv koje se ne vodi kazneni postupak,
  • koja može svoje slobodno vrijeme izdvojiti za volontiranje,
  • motivirana za pomoć drugima,
  • voli raditi s ljudima,
  • nema predrasuda, komunikativna je, empatična i tolerantna.

Uloga volontera bit će pružanje emocionalne podrške i praktičnih informacija svjedocima, žrtvama i po potrebi članovima njihovih obitelji.

Volonteri/ke će biti obvezni/e sudjelovati na besplatnoj edukaciji koja će se održati u Zagrebu 25. i 26.02.2019. (smještaj, putni trošak i hrana su osigurani od strane organizatora).

Pisanu prijavu poslati putem e-maila – sos.vt@email.t-com.hr, a na isti mail ili telefon 033 721 500 možete dobiti više informacija o programu.

Rok za prijavu je 05.02.2019.