za web 1Predstavnice udruge S.O.S. Virovitica sudjelovale su 25. i 26.05.2017. godine na specijaliziranoj edukaciji stručnih osoba koje rade sa žrtvama seksualnog nasilja koja je održana u Slavonskom Brodu u organizaciji Ženske sobe Zagreb.

za web 2Predstavnice udruge S.O.S. Virovitica sudjelovale su 25. i 26.05.2017. godine na specijaliziranoj edukaciji stručnih osoba koje rade sa žrtvama seksualnog nasilja koja je održana u Slavonskom Brodu u organizaciji Ženske sobe Zagreb.

Na edukaciji su se okupili predstavnici/e organizacija civilnog društva, policije, sudstva, centara za socijalnu skrb, zdravstva i školstva.

Kroz predavanja relevantnih stručnjaka koji rade sa žrtvama seksualnog nasilja okupljene/i su se upoznale/i s različitim kategorijama žrtava (djeca, psihijatrijski bolesnici, osobe s invaliditetom, LGBT osobe…), te načinima i oblicima pružanja podrške žrtvama seksualnog nasilja.

Edukacija je organizirana u sklopu projekta „Relevantne institucije i organizacije civilnog društva – glas za žrtve seksualnog nasilja“ kojeg provodi Ženska soba u partnerstvu s Udrugom Brod i gradom Slavonskim Brodom. Projekt financira Europska unija a sufinancira Ured za udruge Vlade RH.