19. i 20.02. radnice Udruge S.O.S. Virovitica sudjelovale su na online Osnovnoj edukaciji za osobe koje se bave pružanjem pomoći i podrške žrtvama kaznenih djela. Edukacija je bila organizirana u sklopu programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela, a stečena znanja dodatno će unaprijediti kvalitetu naših usluga u vidu pružanja emocionalne podrške žrtvama, davanja praktičnih informacija i informacija o pravima te pratnji na sud i institucije.
Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke/inje kaznenih djela je mreža od 11 organizacija civilnog društva koje pružaju pomoć i podršku žrtvama i svjedocima/kinjama kaznenih djela (i prekršajnih djela nasilja u obitelji) u 17 županija. Članice Mreže kontinuirano sudjeluju su na brojnim edukacijama i tematskim predavanjima s ciljem unaprijeđenja znanja i kapaciteta za pružanje podrške i pomoći žrtvama i svjedocima/kinjama.
U sklopu programa na području Virovitičko-podravske županije djeluje udruga S.O.S. Virovitica ->
☎️ 033 721 500
???? mail sos@sosvt.hr
????svakim radnim danom od 08:00 do 16:00 sati
Program provode Ženska soba kao koordinatorica te Udruga za podršku žrtvama i svjedocima; Centar za građanske inicijative Poreč; Delfin Zamir; Desa Dubrovnik; HERA Križevci– za zaštitu i promicanje ljudskih prava; Informativno pravni centar – IPC; Ženska grupa Karlovac KORAK; SOS Virovitica; SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko – zagorske županije, Zagorje; Udruga ZvoniMir.
Program „Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“ financira Ministarstvo pravosuđa i uprave RH.
Više o Programu i kojoj organizaciji civilnog društva iz “Mreže podrške” se u kojoj županiji možete obratiti za pomoć i podršku ukoliko ste žrtva ili svjedok/inja kaznenog djela ili prekršaja nasilja u obitelji, saznajte na web stranici Programa www.mrezapodrskeisuradnje.com.
Sadržaj ove objave u isključivoj je odgovornosti korisnika i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa i uprave.