web 1

U sklopu projekta ”I will – I know – I can” od 27.02. – 01. 03.2014. u Termama Tuhelj održan je trodnevni rezidencijalni seminar pod nazivom ”Iste potrebe – različite mogućnosti”. Seminar je organizirala udruga S. O. S. Virovitica u suradnji s Udrugom osoba s invaliditetom Slatina. Nastavak je to zajedničkog rada na projektu ”I will – I know – I can” , čiji je inicijalni nositelj udruga S. O. S. Virovitica koji je financijski podržan od Europske unije u sklopu Europskog instrumenta za demokraciju i ljudska prava (EIDHR) i sufinanciran od strane Vladinog ureda za udruge.web 2

 

U sklopu projekta ”I will – I know – I can” od 27.02. – 01. 03.2014. u Termama Tuhelj održan je trodnevni rezidencijalni seminar pod nazivom ”Iste potrebe – različite mogućnosti”. Seminar je organizirala udruga S. O. S. Virovitica u suradnji s Udrugom osoba s invaliditetom Slatina. Nastavak je to zajedničkog rada na projektu ”I will – I know – I can” , čiji je inicijalni nositelj udruga S. O. S. Virovitica koji je financijski podržan od Europske unije u sklopu Europskog instrumenta za demokraciju i ljudska prava (EIDHR) i sufinanciran od strane Vladinog ureda za udruge.

Cilj seminara bio je umrežavanje predstavnika/ica OCD-a i institucija radi poboljšavanja međusobne suradnje i upoznavanje sa specifičnostima osoba s invaliditetom radi smanjenja diskriminacije i marginalizacije u njihovom svakodnevnom životu. Putem zajedničkog oblika suradnje svih relevantnih institucija, udruga i pojedinaca nastoji se pomoći osobama s invaliditetom njihovom uključivanju u  sve aspekte društvene zajednice  bez predrasuda i ograničavajućih faktora.

Na seminaru je sudjelovalo četrdesetak članova/ica organizacija osoba s invaliditetom i organizacija koje rade s osobama s invaliditetom te predstavnici policije, sudstva, Centra za socijalnu skrb i  Obiteljskog centra i državnog odvjetništva. Seminar je facilitirala Desa Kolesarić, predsjednica udruge S. O. S. Virovitica, koja je uvodom u tematiku seminara istaknula važnost suradnje i dijaloga svih okupljenih. Područje rada Udruge osoba s invaliditetom Slatina  predstavila je predsjednica Udruge Anđelka Zelenko koja je dala i svoj osobni osvrt na položaj osoba s invaliditetom iz perspektive osobe s invaliditetom. Predavači su bili Marko Buljevac – predstavnik Katedre za posebna područja pri Pravnom fakultetu u Zagrebu,  Andrija Halec –  predsjednik Saveza gluhih RH i član povjerenstva Vlade RH za osobe s invaliditetom, Mira Katalenić – predsjednica Hrvatske udruge za školovanje pasa vodiča i mobilnost, Mira Pekeč Knežević – zamjenica Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom te Albina Žnidar – profesorica rehabilitacije.

Svi predavači su se osvrnuli na važnost artikulacije problema osoba s invaliditetom i teškoća s kojima se susreću. Osim evidentne problematike predavači su iznijeli svoja iskustva u radu s osobama s invaliditetom u kojima je vidljiv pomak, no i dalje je potrebno uložiti puno truda na realizaciji programa koji bi uistinu olakšali život svim osobama s invaliditetom. Naglasak je na razvojnim projektima  vladinih institucija i nevladinih organizacija kojima je zadaća asimilacija i integriranje osoba s invaliditetom u javni i društveni život zajednice. Istaknuta je potreba kontinuirane edukacije osoba koje rade na rješavanju problema i poboljšanju kvalitete života osoba s invaliditetom, ali i informiranju šire javnosti o potrebama osoba s invaliditetom  kako  bi zaživjela empatija kojom bi se izgradilo okruženje sigurnosti i povjerenja te time smanjila diskriminacija u pristupu. Aktivnim promicanjem i izjednačavanjem prava osoba s invaliditetom i zalaganjem svih nas možemo izgraditi pristupačniju i ugodniju budućnost za sve nas.