U petak, 11.09.2020., u prostorijama Policijske postaje Slatina održan je sastanak kako bi se predstavnicima Policijskih postaja Slatina i Orahovica  predstavio program  „Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela”*.

Na sastanku su sudjelovale dvije predstavnice udruge S.O.S. Virovitica, jedna predstavnica PU Virovitičko podravske  te šest predstavnika policijske postaje Slatina i Orahovica.

Predstavnica policijske uprave Virovitičko podravske predstavila je ukratko program mreže te istaknula svim prisutnim kolika je važna suradnja policije i udruge,  jer je upravo policija prva koja dolazi u kontakt sa žrtvom i kojoj treba pomoći i uputiti je u daljnje postupke.

Predstavnice udruge S.O.S. Virovitica predstavile su usluge koje pružamo u sklopu programa te koje aktivnosti su ostale za provedbu do kraja 2020.godine. Navela se važnost suradnje vezana za upućivanje žrtava i svjedoka od strane policijskih službenika prema udruzi kao i sama komunikacija sa žrtvom prilikom uručivanja obavijesti o pravima žrtve na kojem se nalaze naši kontakt podaci. Istaknula su se prava koja se korisnicima/ama pokazuju od iznimne važnosti prilikom pratnje na neku od institucija.

Policijski službenici izrazili su punu podršku provedbi programa na njihovom području te naglasili još jednom bitnost zajedničke suradnje i naglašavanje naše udruge prilikom uručivanja obavijesti o pravima žrtve. Policijskim predstavnicima podijelili smo informativne materijale za njihove policijske postaje.

 

*Ženska soba – Centar za seksualna prava je nositeljica programa kojeg financijski podržava Ministarstvo pravosuđa i uprave Republike Hrvatske. Program se provodi u partnerstvu s 10 organizacija civilnog društva: Udruga za podršku žrtvama i svjedocima CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje, Ženska grupa Karlovac Korak- Odjel za razvoj i projekte, SOS Virovitica, Informativno pravni centar – IPC Centar za građanske inicijative Poreč; Delfin Zamir DEŠA – Dubrovnik; Udruga HERA Križevci – za zaštitu i promicanje ljudskih prava; Udruga ZvoniMir