Oslikavanjem pločnika i prigodnim programom djeca dječjeg vrtića „Cvrčak“sudjelovala u akciji obilježavanja Međunarodnog dana protiv zlouporabe opojnih droga koju je organizirala udruga S.O.S. telefon, kao dio aktivnosti iz projekta prevencije maloljetničke ovisnosti,koji udruga provodi već četvrtu godinu.

U sklopu projekta Prevencija maloljetničke ovisnosti Udruga S.O.S. telefon u suradnji sa dječjim vrtićom „Cvrčak“ organizirala je oslikavanje pločnika povodom Međunarodnog dana borbe protiv zlouporabe opojnih droga, 26.06.Akciju je svojim sudjelovanjem podržao i gradonačelnik Ivica Kirin

Oslikavanje pločnika samo je jedna u nizu aktivnosti koje Udruga S.O.S. telefon provodi u svom radu na prevenciji maloljetničke ovisnosti.Veliki dio aktivnosti odnosi se na direktni rad sa djecom i mladima kroz radionice za podizanja razine samopouzdanja i samopoštovanja kod najmlađeg uzrasta.Rad na tom segmentu izuzetno je važan jer samopouzdanje stečeno u ranom djetinjstvu temelj je na kojemu se gradi odnos prema svim budućim izazovima koji se javljaju tijekom odrastanja.Dio programa namijenjen mladima odnosi se i na poticanje njihove kreativnosti i na taj način osmišljavanja kvalitetnog provođenja slobodnog vremena.
U svakoj prevenciji važno je senzibilizirati javnost za problem i uključiti ih aktivno u njegovo rješavanje. To je razlog što tradicijski u suradnji sa dječjim vrtićom „Cvrčak“ povodom Međunarodnog dana borbe protiv zlouporabe opojnih droga, 26.06. organiziramo oslikavanje pločnika.Akcija je prigoda da se građanima ukaže kako djeca i mladi vide problem ovisnosti na svoj jedinstveni način.
Građanima, prolaznicima članice i volonteri Udruge dijelili su promotivne materijale kao važan informacijski dio o štetnosti i posljedicama ovisnosti.

no images were found