Danas, 05. rujna 2023. godine održan je treći partnerski sastanak u sklopu projekta “Snažni u krizi” UP.04.2.1.11.0242 na kojem smo sudjelovali kao partneri. Dnevni red sastojao se od upoznavanja s novom voditeljicom projekta i asistenticom na projektu, sumiranja odrađenih aktivnosti, planiranja preostalih projektnih aktivnosti i ostalog. Cilj partnerskog sastanka je ojačati našu partnersku vezu, napraviti rekapitulaciju učinjenog i planirati daljnje korake kako bi uspješno proveli projekt.

***
Ženska grupa Karlovac “Korak”, u partnerstvu s SOS Virovitica, u započela je s provedbom projekta „Snažni u krizi“ UP.04.2.1.11.0242, Europski socijalni fond, operativni program 2014.-2020.
Radi se o projektu za čiju provedbu su u periodu od 18 mjeseci osigurana bespovratna sredstva u vrijednosti 64.566,33 eura, od čega je 85% (54.881,38 eura) osigurano iz Europskog socijalnog fonda i 15% (9.684,95 eura) iz Državnog proračuna RH. Provedba projekta je započela 23. lipnja 2022. godine, a završava s 23. prosincem 2023. godine. Projekt se provodi u skladu s Nacionalnom strategijom zaštite od nasilja u obitelji, a temelji se na Konvenciji Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i obitelji, promičući rodnu ravnopravnost, te u skladu s Konvencijom o pravima djeteta.
“Snažni u krizi” projekt je koncentriran na jačanje i unaprjeđenje kapaciteta lokalnih organizacija civilnog društva s područja Karlovačke i Virovitičko-podravske županije te doprinosi poboljšanju njihove učinkovitosti u radu u kriznim situacijama.