Dana 25. travnja 2023. godine u Gradskoj knjižnici i čitaonici u Virovitici održan je okrugli stol na temu “Ravnopravnost u društvu i u obitelji – važnost, postignuća i izazovi” u sklopu projekta „Tata i ja = prijatelja dva“.

Na okruglom stolu izlagali/e su  pravni savjetnik pravobraniteljice Nebojša Paunović, predstavnice Obiteljskog centra Virovitica Tajana Rastija i Jasna Čupen,  predsjednica udruge S.O.S. Virovitica Desa Kolesarić i Nives Ivoš psihologinja iz udruge S.O.S. Virovitica.

Na samom početku sve nazočne pozdravila je predsjednica Udruge SOS Virovitica  Desa Kolesarić te predstavila projekt „Tata i ja = prijatelja dva“.

Pravni savjetnik pravobraniteljice Nebojša Paunović predstavio je trenutni zakonodavni okvir iz sustava rodiljnih i roditeljskih potpora u RH, statističke podatke vezane uz korištenje prava očeva kada su i pitanju rodiljni i roditeljski dopusti, te iskustva u radu Pravobraniteljice.

Tajana Rastija i Jasna Čupen govorile su o djelokrugu Obiteljskog centra koji je od 01.01.2023. godine samostalna jedinica, također su iskazivale svoja iskustva i primjere iz prakse iz vida ravnopravnosti spolova i uključenosti oca u obiteljski život.

Psihologinja Nives Ivoš započela je svoje predavanje od samog temelja točnije od obitelji koja je temeljna jedinica društvene organizacije te nastavila o promjenama koje su se dogodile unutar obitelji i raspodjele kućanih poslova u zadnjih 60 godina.

Tijekom trajanja okruglog stola govorilo se o stereotipima, predrasudama i nametnutim rodnim ulogama te o tome na koji način se muškarci nose s rodnim stereotipima .

Ravnopravnost muškaraca i žena jedan je od ciljeva Europske unije, a ravnomjerna raspodjela poslova u obitelji uvjet je za postizanje stvarne rodne ravnopravnosti. U svom izlaganju, govornici su naglasili kako je primarni cilj osvijestiti javnost o važnosti ravnopravnog sudjelovanja oba roditelja u obiteljskom životu.

 

 

Projekt je usmjeren na poticanje i osnaživanje očeva za aktivniju obiteljsku ulogu pružanjem podrške i informacija o pozitivnim pravnim propisima usmjerenih obitelji i važnosti ravnomjerne raspodjele obiteljskih obveza, senzibilizaciju javnosti i poslodavaca i razbijanje stereotipa i predrasuda vezanih za ravnopravnost spolova. Projekt se provodi uz financijsku podršku Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, a projektne aktivnosti provodi Udruga SOS Virovitica.